Niniejsza sekcja przeznaczona jest dla tych Inwestorów, którzy nie poruszają się na rynku nieruchomości wystarczająco pewnie lub – z jakichkolwiek innych względów organizacyjnych – aktualnie nie chcą lub nie mogą inwestować w nieruchomości samodzielnie na własny rachunek. Właśnie w odpowiedzi na sugestie tej grupy Klientów, jak również z myślą o osobach nie związanych do tej pory z rynkiem nieruchomości, a posiadających nadwyżki finansowe – wprowadziliśmy komfortową możliwość i usługę, jaką jest pasywna inwestycja w nieruchomości (głównie grunty) z pełnym zabezpieczeniem hipotecznym, której ogólne ramy, mechanizm funkcjonowania oraz średni zysk na poziomie od 40% w skali roku – przybliżamy poniżej.

*

Rynek nieruchomości inwestycyjnych w Polsce jest wyjątkowo atrakcyjny, dynamiczny i szybki. Sprzyja temu wiele czynników makroekonomicznych, boom budowlany, stopy procentowe, etc. Jednakże wbrew obiegowym opiniom i rozpalającym wyobraźnię sensacjom o łatwej „żyle złota” – jest to rynek trudny, niebezpieczny i wymagający profesjonalnego przygotowania merytorycznego (tj. specjalistycznej wiedzy z wielu dziedzin) oraz olbrzymiego doświadczenia praktycznego.

Ofert jest bowiem multum – każdego dnia w sieci, na portalach oraz w agencjach nieruchomości, dostępne są dosłownie setki tysięcy (!) najprzeróżniejszych nieruchomości. Sęk niestety w tym, że zdecydowanie mniej niż promil (1/1000) z nich posiada rzeczywisty potencjał inwestycyjny. Ogólnodostępne nieruchomości są bowiem ogólnodostępne właśnie dlatego, że… nie udało się ich sprzedać z pierwszej ręki. Najczęściej z uwagi na zawyżoną cenę (co oczywiście już na starcie wyklucza aspekt inwestycyjny) i/lub ukryte wady prawne, skutecznie uniemożliwiające ich dalszą odsprzedaż docelowemu klientowi (np. w przypadku gruntów – deweloperowi pod budowę).

W ofercie RNI (Rokaj Nieruchomości Inwestycyjne), znajduje się przeważnie od 50 do 100 ofert unikalnych nieruchomości z pierwszej ręki, starannie wyselekcjonowanych pod kątem inwestycyjnym. Każda z nich jest wyjątkowa – są to wyłącznie atrakcyjne i niedostępne nigdzie indziej oferty unikalnych nieruchomości inwestycyjnych z terenu całej Polski, pozyskane bezpośrednio od właścicieli, poprzez działania w terenie, dziesiątki tysięcy przejechanych kilometrów oraz sieć prywatnych kontaktów biznesowych.

Część z tych nieruchomości – widoczna jest w naszym Katalogu online, część jest jeszcze aktualnie w trakcie opracowywania.

Jako broker informacji biznesowej, posiadamy również bezpośredni dostęp do rzadko pojawiających się nieruchomości z NSFIZ (Niestandaryzowanych Sekurytyzacyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych), będących w praktyce niemal zawsze okazjami cenowymi.

Jednakże nawet najkorzystniejszy zakup, nie oznacza jeszcze automatycznego osiągnięcia zysku. Do jego fizycznego zrealizowania, niezbędna jest bowiem… no właśnie, sprzedaż nieruchomości. Aby otrzymać najlepszą możliwą cenę rynkową i tym samym zmaksymalizować osiągnięty zysk, potrzebne jest profesjonalne przygotowanie nieruchomości do sprzedaży (w przypadku gruntów – np. opracowanie analizy chłonności działki i/lub projektu koncepcyjnego przez renomowaną pracownię architektoniczną, ewentualnie też uzyskanie uzgodnień, Pozwolenia na Budowę, etc.) oraz odpowiednie wyeksponowanie nieruchomości (czyli zaoferowanie jej docelowym nabywcom).

Proces ten jest bardzo praco- i czasochłonny (wiele miesięcy) oraz wymaga specjalistycznej wiedzy. W przypadku pasywnego modelu inwestycji – bierzemy go w całości (razem z kosztami) na siebie. Wówczas mechanizm inwestycji wygląda następująco :

1. Umowa Inwestycyjna zawierana pomiędzy naszą Firmą ( Rokaj Group Sp. z o.o. ) a Inwestorem, na zakup wspólnie wybranej i zaakceptowanej nieruchomości.

2. Zakup wybranej nieruchomości na Firmę, ze środków udostępnionych przez Inwestora. Najczęściej zakup dwuetapowy (umowa przedwstępna i umowa ostateczna przenosząca własność).

3. Inwestor udostępnia środki na zakup nieruchomości, wyłącznie na DEPOZYT NOTARIALNY (nie na konto Firmy). Inwestowane w nieruchomość środki, nigdy (w żadnym momencie transakcji) nie przechodzą więc przez konto naszej Firmy. Depozyt notarialny – choć w Polsce jeszcze relatywnie dość mało popularny – jest absolutnie najbezpieczniejszą formą zakupu/sprzedaży nieruchomości, bardzo chętnie stosowaną na całym świecie przy największych nawet transakcjach. Koszty ustanowienia depozytu notarialnego, ponosi zawsze Sprzedający lub Rokaj Group.

4. Hipoteka na rzecz Inwestora (na pierwszym miejscu w Dz. IV KW) ustanawiana jest od razu aktem notarialnym zakupu nieruchomości. Warto tu podkreślić, że hipoteka na rzecz Inwestora, jest ustanawiana zawsze do wysokości aktualnej, realnej wartości rynkowej nieruchomości (nie zaś tylko do wysokości kapitału zainwestowanego w nieruchomość). W praktyce – najczęściej jest to około dwukrotność (200%) zainwestowanej kwoty.

5. Profesjonalne przygotowanie zakupionej nieruchomości do sprzedaży docelowemu nabywcy. Wszystkie koszty i cały nakład pracy, ponosi wyłącznie Firma.

6. Sprzedaż nieruchomości, z jednoczesną całkowitą (kapitał + połowa zysku) spłatą Inwestora przez notariusza czyniącego akt notarialny.

7. Po zaksięgowaniu przez Inwestora środków – wykreślenie hipoteki i automatyczne zamknięcie Umowy Inwestycyjnej.

Na każdym etapie inwestycji, Inwestor ma zagwarantowany pełny bieżący wgląd w kompletną dokumentację przedmiotowej Nieruchomości oraz wszystkie faktury kosztowe, bezpośrednio związane z przygotowaniem jej do sprzedaży.

Na życzenie – może uczestniczyć osobiście przy każdej czynności dotyczącej Nieruchomości.

Zapewniamy także możliwość automatycznego reinwestowania środków w kolejne nieruchomości, po sprzedaniu i rozliczeniu poprzednich.

*

Przykładowe rozliczenie typowej transakcji (zakup/sprzedaż gruntu inwestycyjnego) :

Kwota inwestycji 5 mln zł. Czas trwania – 6 miesięcy :

  • (–) 5 000 000 PLN – zakup gruntu przez Rokaj Group (środki Inwestora)
  • (–)…..300 000 PLN – koszty przygotowania do sprzedaży (środki Rokaj Group)
  • (+) 7 300 000 PLN – sprzedaż gruntu
  • ———————————————
  • = (+) 2 000 000 PLN – zysk (dzielony 50/50 – tj. Inwestor 1 mln zł / Rokaj Group 1 mln zł).
  • ROI Inwestora : 20% (1 mln zł zysku z 5 mln zł inwestycji) w ciągu 6 miesięcy
  • = zysk w skali roku : 40%.

Oczywiście, należy tu wyraźnie podkreślić, że zdarzeniem niemożliwym jest uzyskanie identycznych wyników z różnych nieruchomości.
Jedne nieruchomości przynoszą bowiem zysk 20% w ciagu 3 miesięcy, inne 50% przez pół roku, natomiast jeszcze inne zakupione przez nas grunty – pozwoliły zarobić ponad 150% w ciągu roku, dzięki uzyskaniu pozwolenia na budowę i zaoferowaniu ich odpowiednim nabywcom.

Należy też zauważyć, że absolutnie nie wszystkie dostępne w naszym Katalogu nieruchomości, nadają się do inwestycji pasywnych. Do tego szczególnego typu inwestycji, wybierane są bowiem wyłącznie nieruchomości o niskiej (względem wartości rynkowej) cenie zakupu oraz dużym potencjale dalszego wzrostu, co gwarantuje zrealizowanie znacznych zysków przy ich dalszej odsprzedaży docelowym nabywcom (czyli głównie Deweloperom oraz Funduszom Inwestycyjnym, a także osobom fizycznym i firmom, lokującym wolne środki w atrakcyjnych nieruchomościach).

Średni zysk Inwestorów ze wszystkich zamkniętych już do tej pory inwestycji pasywnych, oscyluje na poziomie od 40% w skali roku – co biorąc pod uwagę całkowite bezpieczeństwo inwestycji (zabezpieczenie na hipotece), jest w naszej ocenie wynikiem bardzo atrakcyjnym.


Zapraszamy do współpracy.

Newsletter RNI - nie przeocz nowych ofert