Obsługiwany przez nas duży Inwestor KUPUJE (nie dzierżawi) grunty pod fotowoltaikę w całej PL. Pula zakupowa w aktualnym zleceniu brokerskim – to grunty na 6500 MW (6,5 GW).

Limitowana oferta ważna do wyczerpania puli ! (pozostało 60%).

Jest to jedyna na rynku, realna możliwość SPRZEDAŻY (a nie wydzierżawienia) takich gruntów. Aktualni gracze rynkowi chcą bowiem grunty wyłącznie dzierżawić lub wchodzić w joint venture – nawet jeżeli na początku rozmów deklarują marketingowo zainteresowanie zakupem.

Każdy grunt dla naszego Inwestora – musi spełniać łącznie następujące KRYTERIA :
• „pod panele”`” (ekspozycja południowa, nie zacieniony, stabilny, nie podmokły, IV-VI klasa gruntu)
• możliwie jak najbliżej czynnej linii energetycznej
• aktualny MPZP na PV (opcjonalnie – Studium, WZ lub możliwość potwierdzenia w Gminie)
• powierzchnia od 100 ha wzwyż (górnej granicy brak)
• odległość GPZ – nie dalej niż 15 km.

Dopuszczalne odstępstwa od w/w Kryteriów :
• odległość GPZ do 20 km – wyłącznie przy areałach o powierzchni od circa 300 ha wzwyż
• powierzchnia poniżej 100 ha (minimum to 50 ha) – tylko jeżeli GPZ nie dalej niż 10 km.

Inwestor nie jest zainteresowany zakupem :
• gruntów nie spełniających powyższych Kryteriów
• projektów RTB (Ready-To-Build)
• gotowych farm PV oraz wiatrowych.

PROCEDURA ZAKUPU GRUNTU :

1. Zgłoszenie gruntu.
2. Weryfikacja i udzielenie przez nas wstępnej odpowiedzi – do 3 dni roboczych.
3. Decyzja zakupowa Inwestora – do 7 dni roboczych.

Jeżeli decyzja Inwestora jest pozytywna – finalizacja zakupu następuje w ciągu 14-30 dni roboczych od uzgodnienia ceny transakcyjnej. (W zdecydowanej większości przypadków, jesteśmy bowiem w stanie znacząco przyspieszyć żmudną i czasochłonną procedurę KOWR, natomiast w niektórych przypadkach – w ogóle uzyskać zwolnienie z niej).

INFORMACJE I DOKUMENTY niezbędne przy zgłoszeniu gruntu :

1. Zawsze – precyzyjna lokalizacja, numery ewidencyjne działek oraz numery Ksiąg Wieczystych wraz z oczekiwaną ceną za hektar.
2. W miarę możliwości – skany wypisów/ wyrysów, mapek oraz innych posiadanych dokumentów.
3. Ewentualnie – wszelkie inne, dodatkowe informacje które Właściciel uznaje za istotne.

Zgłoszenia gruntów nie zawierające kompletu wszystkich informacji wymienionych w punkcie 1 – nie są rozpatrywane i pozostają bez odpowiedzi.

Grunty nie spełniające określonych na wstępie Kryteriów – są odrzucane z automatu.

Grunty z cenami za hektar oderwanymi od rzeczywistości – jak wyżej.

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
Zakupy są realizowane do wyczerpania całej zleconej nam puli gruntów na 6500 MW.
Na dzień dzisiejszy – pozostała jeszcze do zakupu pula gruntów na circa [ 3850 MW ].
Niemal każdego dnia, pula ta zmniejsza się w związku z zakupem kolejnych gruntów.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń wyłącznie przez Właścicieli gruntów (lub ich odpowiednio umocowanych Przedstawicieli).
Przy tym zleceniu brokerskim, nie kooperujemy bowiem z Pośrednikami.


Zapraszamy.

NEWSLETTER - nie przeocz nowych ofert