Dolny Śląsk – Unikalny grunt 18 ha – BOGATE ZŁOŻE GRANITU – Zasób operatywny ponad 19 mln ton – Wartość złoża 5,5 mld zł ! – KONCESJA do 2059 r. – OKAZJA !

18 000 000 

RNI – oferta nr 887

Opis

Okazja inwestycyjna.
Zlokalizowany na Dolnym Śląsku, grunt inwestycyjny o powierzchni ponad 18 ha, zawierający bogate, udokumentowane złoże granitu – o zasobności operatywnej (czyli realnie możliwej do wydobycia) ponad 19 mln ton, przedstawiające wartość minimalną po wydobyciu 5,5 mld PLN (licząc tylko po niecałe 300 zł /tonę).
Koncesja wydobywcza ważna do roku 2059 !
Do chwili obecnej, próbnie wydobyto łącznie 100 tys. ton (circa 0,5% zasobu Złoża), aby nie wygasła Koncesja.
Przy wydobyciu na poziomie 500 tys. ton rocznie – złoże wystarczy na ponad 38 lat eksploatacji – czyli do wygaśnięcia Koncesji.
Bardzo ostrożne, wstępne badanie chłonności rynku wskazuje na możliwość systematycznej sprzedaży bloków i wyrobów granitowych na poziomie 300-400 tys. ton rocznie – i to biorąc pod uwagę tylko rynek krajowy !
Niezbędna do tego jest oczywiście inwestycja w budowę pełnej infrastruktury Kopalni – na którą składają się m.in. maszyny i urządzenia do wydobycia i przerobu granitu oraz jego finalnej obróbki (wyroby), jak również środki transportu (zarówno urobku, jak i wyrobów gotowych), a w dalszej kolejności – budowa infrastruktury socjalnej.

 

Bardzo dobre usytuowanie komunikacyjne – w rozsądnej odległości od złoża, znajdują się :
  • linia kolejowa ze stacją i rampą załadunkową
  • droga wojewódzka.
Możliwy też będzie bezproblemowy dojazd do Kopalni najcięższych nawet zestawów samochodowych TIR.

 

Pełna dokumentacja geologiczna rozpoznania Złoża w kategorii C1 – czyli granice złoża kopaliny określone zostały na podstawie danych z wyrobisk rozpoznawczych, z odsłonięć naturalnych oraz badań geofizycznych metodą interpolacji (oraz w ograniczonym stopniu – ekstrapolacji). Stopień rozpoznania złoża C1 jest całkowicie wystarczający do opracowania Projektu Zagospodarowania Złoża, w tym do szczegółowego określenia formy, budowy, tektoniki złoża i jakości kopaliny w złożu, warunków geologiczno-górniczych eksploatacji oraz do dokonania oceny wpływu przewidywanej eksploatacji na środowisko, przy czym błąd oszacowania średnich wartości parametrów złoża i zasobów nie przekracza 30%.

 

Absolutna okazja inwestycyjna :
  • Cena zakupu gruntu ze złożem – oscyluje na poziomie 0,3 % wartości złoża !
  • Bardzo szybki zwrot z inwestycji – w granicach 3-4 lat ! (zysk możliwy do osiągnięcia po uruchomieniu Kopalni – oscyluje na poziomie od circa 20 mln PLN rocznie wzwyż – liczony tylko dla rynku krajowego).

_______________

Unikalna oferta z pierwszej ręki.
Cena 18 mln zł (+ vat23%, w całości do odliczenia).
Dla zdecydowanego Nabywcy – możliwość negocjacji ceny w rozsądnym zakresie.

_______________

Przed podpisaniem Umowy Brokerskiej, nie udzielamy jakichkolwiek informacji innych, niż znajdujące się w powyższym opisie. Uprzejmie prosimy o przeanalizowanie Zasad Współpracy.

 

RNI 887 Kategoria: