Kujawsko-Pomorskie • Funkcjonująca FARMA WIATROWA 12 MW • Możliwość rozbudowy do 32 MW ! • Korzystne Kontrakty • Zysk 18 mln zł /rok • Idealny stan !

Cena na zapytanie

Oferta nr 1044

Opis

Funkcjonująca od paru lat, dochodowa Farma Wiatrowa o mocy 12 MW, zlokalizowana w województwie kujawsko-pomorskim, produkująca rocznie średnio ok. 19 500 MWh energii elektrycznej.
Dodatkowym źródłem dochodu, jest sprzedaż przysługujących jej Zielonych Certyfikatów.
Średni zysk w ostatnich 2 latach (2022 i 2023) – na poziomie 13,5 mln zł rocznie (przychód 15 mln zł  minus koszty 1,4 mln zł).
Na rok 2024przewidziany zysk 18,5 mln zł – wynikający z podpisanych już Kontraktów (przychód 20 mln zł  minus koszty 1,5 mln zł).

 

Możliwa opcjonalna rozbudowa Farmy do 30-32 MW, poprzez :
 • zwiększenie Wiatraków (podwyższenie wysokości wież i zmianę turbin) – co przełoży się na dwukrotne zwiększenie mocy – do około 24-25 MW (= circa 40 000 Mwh / rok).  Pozwala na to pierwotne Pozwolenie na Budowę.  ULC nie wnosi zastrzeżeń.
 • wybudowanie Farmy Fotowoltaicznej (PV) – o mocy 6-7 MW – na jednym, gotowym przyłączu hybrydowym z Wiatrakami.  MPZP przewiduje możliwość postawienia urządzeń peryferyjnych – wspomagających pracę Farmy Wiatrowej.
GPZ ma wolne moce. Nie będzie też potrzeby wprowadzania żadnych modyfikacji w nim.

 

Ważne informacje techniczne :
 • Z właścicielami gruntów zawarte są umowy dzierżawy – opłata stała, waloryzowana wyłącznie o wskaźnik inflacji GUS
 • W podanych kosztach rocznych 1,4 – 1,5 mln zł, oprócz kosztów dzierżawy gruntów, zawierają się już także wszelkie inne koszty – w tym koszty bieżącego, profesjonalnego serwisu technicznego, koszty zużywanych części zamiennych, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie, monitoring, koszty Operatora i Obrotu, etc.
 • Wiatraki są w idealnym stanie technicznym – są regularnie serwisowane i produkują prąd jak fabrycznie nowe
 • W cenie sprzedaży, zawarty jest również aktualizowany na bieżąco, bardzo duży ZAPAS CZĘŚCI o wartości kilku milionów zł  – w tym jedna, praktycznie kompletna turbina z całym osprzętem,  tzw. Duże Komponenty (przekładnia, generator, konwerter, transformator, hub, łożyska, etc…)  oraz Małe Komponenty (wykorzystywane w bieżącym serwisie (pompy, automatyka, sterowniki, czujniki, styczniki, etc.).  Po decyzji Inwestora o zakupie Farmy, wykonana zostanie inwentaryzacja i pełna lista części zamiennych, która będzie stanowić załącznik do Umowy Sprzedaży.
 • Wszystkie części zamienne zużywane w trakcie eksploatacji i serwisu – są na bieżąco uzupełniane (w ich miejsce zamawiane są części nowe lub regenerowane z gwarancją)
 • Nie ma problemu z dostępnością części, które są cały czas w produkcji
 • Ważnym elementem transakcji oraz dużą wartością dodaną, jest również przepisanie Umowy z profesjonalną ekipą serwisową, która na bieżąco utrzymuje Farmę w pełnej sprawności technicznej – co w połączeniu z bogatym zapasem części zamiennych – eliminuje ryzyko kosztownych przestojów wiatraków.
Sprzedający gwarantuje pełne wdrożenie Inwestora w działalność Farmy oraz – na życzenie – realną pomoc techniczną w kwestii zwiększenia mocy wiatraków do 24-25 MW oraz uzyskania warunków przyłączenia dla instalacji PV o mocy 6-7 MW.
Wszystkie warunki techniczne transakcji, uzgadnianie będą bezpośrednio z Kupującym.
Dodatkowe informacje – dotyczące możliwości wybudowania Farmy PV :
 • Farma PV może powstać tylko w połączeniu z istniejącą już Farmą Wiatrową – na jednym przyłączu hybrydowym, obejmującym na dziś 7 MW PV + 11 MW Wiatru
 • Dla PV nie trzeba będzie kłaść nowego kabla, ponieważ jest on już zbudowany i położony pod wiatraki (a PV będzie tuż nad kablami)
 • Aktualna umowa przyłączeniowa dotyczy Farmy Wiatrowej. Chcąc dodać inne, nowe instalacje, trzeba wystąpić o nowe warunki przyłączenia.
 • Warunki przyłączenia dla PV zostaną wydane na podstawie wcześniej wydanych warunków dla Farmy Wiatrowej
 • W przypadku „instalacji hybrydowej” nie ma podstaw do odmowy wydania warunków.
_______________
Atrakcyjna oferta z pierwszej ręki.
Możliwa sprzedaż jako ZCP (Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa).
Cena  –  na zapytanie,  wyłącznie dla docelowego Inwestora, po podpisaniu Umowy NDA.

   • Możliwość bezzwrotnego sfinansowania większości Inwestycji ! – Dotacje Unijne – unikalne warunki. > Sprawdź ofertę.
   • Możliwość profesjonalnego zastępstwa inwestorskiego w pełnym zakresie. > Sprawdź ofertę.

   _______________

   Przed podpisaniem Umowy Brokerskiej, nie udzielamy jakichkolwiek informacji innych, niż znajdujące się w powyższym opisie. Uprzejmie prosimy o przeanalizowanie Zasad Współpracy.

   Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,