Sale Off!

Lubuskie – Ex RAFINERIA – Kompletna infrastruktura – Zbiorniki 5000m3, Instalacje, Bud. i Magazyny – Operat ponad 20 mln zł – OKAZJA INWESTYCYJNA – Za 30% wartości !

7 000 000 

RNI – oferta nr 901

Opis

Okazja inwestycyjna  bardzo blisko granicy z Niemcami (strefa przygraniczna, blisko przejść).
Nieruchomość przemysłowa niezwykle rzadko dostępna do zakupu.
Zlokalizowany w woj. lubuskim, dobrze skomunikowany z Autostradą A2, lecz położony w odpowiednim oddaleniu od miejscowości, zorganizowany Zakład Produkcyjny, ostatnio eksploatowany jako Rafineria Paliw i Olejów  – z pełną infrastrukturą technologiczną (zbiorniki naziemne i podziemne o pojemności prawie 5 mln l., stacja napełniania cystern, przepompownia, sieci oraz instalacje techn., przesyłowe, rurociągi  plus budynki biurowe, produkcyjne, magazynowe i specjalistyczne o łącznej powierzchni użytk. prawie 5500 m2), pozwalającą  na uruchomienie specjalistycznej produkcji.
Nieruchomość aktualnie nieużytkowana, dająca olbrzymie, dowolne (nie tylko rafinacja / baza paliw) możliwości jej wykorzystania – oprócz zbiorników paliwowych oraz instalacji przesyłowych, zabudowana jest wieloma budynkami technicznymi i magazynowymi (umożliwiającymi wysokie składowanie) oraz specjalistycznymi budowlami o bardzo różnych funkcjach i elstycznym przeznaczeniu. Cała infrastruktura terenu budowana była na przestrzeni wielu lat, zgodnie z potrzebami (początkowo była to fabryka, a nie rafineria).
Ponadto – co bardzo ważne – brak jest jakichkolwiek ograniczeń w ewentualnej budowie kolejnych obiektów na nieruchomości zgodnie z zapotrzebowaniem nowego właściciela – tj. jego profilem działalności oraz bieżącym rozwojem Przedsiębiorstwa.  Nieruchomość znajduje się bowiem w całości na terenie przeznaczonym pod zabudowę przemysłową i produkcyjno-usługową.
Grunt ponad 6 ha – z czego ponad 1 ha utwardzony (place manewrowe i drogi dojazdowe do budynków) !
Teren ogrodzony.
Nieruchomość bez obciążeń. Pełna własność gruntu.
Wycena Rzeczoznawcy Majątkowego (2019 r. – jeszcze przed „boomem nieruchomości”) – wartość rynkowa ponad 20 mln zł.

 

Podstawowe informacje :

 

 • Zorganizowany Zakład Produkcyjny Z KOMPLETNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNOLOGICZNĄ I BUDOWLANĄ.
 • Na terenie o powierzchni ponad 6 ha, znajdują się :
 1.  Portiernia
 2.  Waga samochodowa
 3.  Budynek obsługujący wagę samochodową
 4.  Utwardzone drogi wewnętrzne (dojazdowe do budynków)
 5.  Place manewrowe TIR  (place i drogi o łacznej powierzchni 10500 m2)
 6.  Budynek biurowo-magazynowy
 7.  Budynek hali magazynowej z zapleczem biurowym
 8.  Budynek magazynowo-produkcyjny
 9.  Budynek magazynowy z garażem
 10.  Budynek garażu kolejowego (po rozebraniu linii kolejowej – funkcjonujący jako magazyn)
 11.  Budynek produkcyjny
 12.  Budynek warsztatowy  (łączna powierzchnia użytkowa wszystkich budynków – prawie 5500 m2)
 13.  Zbiorniki Naziemne o łącznej pojemności 4,5 mln litrów (4500 m3)
 14.  Zbiorniki Podziemne o łącznej pojemności 0,4 mln litrów (400 m3)
 15.  Instalacje przesyłowe (rurociągowe) o łącznej długości 6 km (6000 mb)
 16.  Przepompownia paliw / oleju
 17.  Stacja nalewania (napełniania cystern TIR)
 18.  Sieci energetyczne niskiego napięcia
 19.  Sieci energetyczne średniego napięcia
 20.  Sieci wodociągowe
 21.  Sieci kanalizacyjne
 22.  Sieć oświetleniowa   (łączna długość wszystkich sieci  – prawie 3km)
 23.  Transformator
 24.  Studnie głębinowe (3 szt.)
 25.  Dodatkowe ujęcie wody
 26.  Basen przeciwpożarowy o pojemności niecki 2000 m(2 mln litrów)
 27.  Stanowiska hydrantowe (3 szt.)
 28.  Budynek przeciwpożarowy
 29.  Kotłownia
 30.  Zbiornik bezodpływowy (szambo)
 31.  Drobniejsza infrastruktura techniczna
 32.  Ogrodzenie.
 • Budynki oraz infrastruktura – o różnym stopniu zużycia technologicznego (część wymaga remontu).
 • Możliwy każdy rodzaj działalności, przemysłu i produkcji !
_______________
Rzadkość na rynku nieruchomości.
Duża okazja inwestycyjna – dzisiejszy koszt wybudowania takiego Zakładu wraz ze zbiornikami oraz instalacjami specjalistycznymi – to bowiem kilkadziesiąt mln zł.  Plus cena gruntu.
Niemożliwym natomiast do wyceny jest CZAS (który w dobie rozpędzającego się kryzysu energetycznego liczy się szczególnie !…) – potrzebny na biurokrację, uzgodnienia środowiskowe oraz przygotowanie pełnej dokumentacji, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę obiektu tego typu.
Z uwagi na znaczne zużycie technologiczne części budynków oraz infrastruktury (konieczność poniesienia związanych z tym nakładów inwestycyjnych) – bardzo ostrożny Operat Szacunkowy wykonany 3 lata temu przez uprawnionego Rzeczoznawcę Majątkowego – określił ówczesną wartość nieruchomości w aktualnym stanie na ponad 20 mln zł.

_______________

Sprzedaż z uwagi na brak porozumienia między wspólnikami co do sposobu wykorzystania (eksploatacji) Zakładu.
Cena SALE OFF !  – 7 mln zł netto (+ vat23%, w całości do odliczenia).
Dla zdecydowanego Nabywcy – cena jeszcze do negocjacji w rozsądnym zakresie.

_______________

Przed podpisaniem Umowy Brokerskiej, nie udzielamy jakichkolwiek informacji innych, niż znajdujące się w powyższym opisie. Uprzejmie prosimy o przeanalizowanie Zasad Współpracy.