Pomorskie • Gigantyczny areał – prawie 7300 ha (!) gruntu rolnego – W tym 1900 ha pod Farmy PV ! • Uprawy, Przedsiębiorstwo, Budynki ! • Znakomita cena poniżej 6 zł /m2 !

400 000 000 

Oferta nr 1055

Opis

Oferta absolutnie unikalna w skali kraju.
Gigantyczny areał prawie 7300 ha (tj.  prawie 73 MLN m2 !)  dochodowego, uprawianego gruntu rolnego w województwie pomorskim – w tym prawie 1900 ha przeznaczone pod olbrzymi zespół Farm PV, który po powstaniu byłby zdecydowanie największą instalacją PV w Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej  oraz jedną z największych na świecie.

 

Sąsiadujące ze sobą grunty, były przez ponad 2 dekady systematycznie, planowo skupowane i kumulowane przez obecnych Właścicieli – dzięki czemu, pomimo gigantycznej łącznej powierzchni, znajdują się one na zwartym obszarze o relatywnie bardzo małej „rozpiętości” – co oczywiście przekłada się wprost na wymierne, bardzo znaczne oszczędności w logistyce, zatrudnieniu oraz zarządzaniu tak wielkim gospodarstwem rolnym.
Aktualnie bowiem ponad 5000 ha jest pod dochodową produkcją – uprawami różnego rodzaju zbóż oraz roślin energetycznych.
Natomiast prawie 1900 ha nadające się pod PV (w sąsiedztwie 2 duże GPZ-y oraz odpowiednie linie energetyczne !), w zamyśle przeznaczone pod to właśnie zastosowanie – nie jest aktualnie uprawiane.  [uprzedzając pytania – nie, nie ma możliwości sprzedania samych tych gruntów  oraz  nie, nie ma możliwości wydzierżawienia ich teraz przez Właścicieli – to będzie mógł zrobić nabywca].

 

Z uwagi na wiek i sprawy rodzinne Właścicieli – ten unikalny areał oraz prosperujące w oparciu o niego dochodowe Przedsiębiorstwo, aktualnie są możliwe do przejęcia w pełnym „biegu” – wraz z dochodowymi uprawami (!), budynkami, maszynami i całym know-how – w okazyjnej cenie znacznie poniżej 6 zł /m2 gruntu (w tym uprawy oraz cała infrastruktura o wielomilionowej wartości – w cenie !).
Oczywiście grunty kwalifikują się do uzyskania corocznych dopłat (dotacji) unijnych, pod zalesienia, etc. !

 

_______________

Unikalna oferta z pierwszej ręki – znacznie poniżej 6 zł  (5,50) /m2, w tym Uprawy, Budynki, Maszyny i całe know-how !
= cena 400 mln zł  (kwestia VAT do uzgodnienia – w zależności od formy zakupu).
Być może jeszcze do negocjacji w rozsądnym zakresie.
Stała prowizja brokerska – 0,10 zł (10 groszy) /m2 – niezależna od finalnie wynegocjowanej ceny zakupu.
*
Z uwagi na obowiązek uzyskania zgody formalnej z KOWR – preferowany zakup na osobę lub spółkę z „papierami” rolnymi.
Bez statusu rolnika – zakup również jest możliwy, ale wówczas procedura i czas oczekiwania na zgodę – mogą się wydłużyć.

 

    • Możliwość bezzwrotnego sfinansowania późniejszych Inwestycji na tych gruntach ! – Dotacje Unijne – unikalne warunki. > Sprawdź ofertę.
    • Możliwość profesjonalnego zastępstwa inwestorskiego w pełnym zakresie. > Sprawdź ofertę.

    _______________

    Przed podpisaniem Umowy Brokerskiej, nie udzielamy jakichkolwiek informacji innych, niż znajdujące się w powyższym opisie. Uprzejmie prosimy o przeanalizowanie Zasad Współpracy.