WARSZAWA 40` – MSZCZONÓW – Atrakcyjny Grunt Inwestycyjny 3 ha – Przy S8 i SUNTAGO • Aktualne WZ na ok. 1000 Mieszkań Na Wynajem ! Lub olbrzymi hotel do 800 pokoi

9 800 000 

RNI – oferta nr 873

Opis

Bardzo atrakcyjny grunt inwestycyjny o powierzchni ponad 3 ha, zlokalizowany w ultra rozwojowej gminie Mszczonów (k/Warszawy), przy drodze ekspresowej S8, w sąsiedztwie Suntago – największego Parku Wodnego w Europie.

 

Warunki Zabudowy pozwalają na dwa warianty inwestycji – oba idealne z uwagi na sąsiedztwo Suntago :

 

I.   Olbrzymi hotel do 800 pokoi.
Przepiękny projekt imponującego 4- lub 5-gwiazdkowego hotelu, oprócz w/w ilości pokoi, przewiduje też m.in.:
 • Halę Sportową na 1200 osób (pozwalającą na realizację wielu form imprez, nie tylko sportowych)
 • Sale Konferencyjne (łączna powierzchnia 2000 m2)
 • Amfiteatr na 500 osób
 • Kasyno
 • oddzielne SPA i niezależny Zespół Odnowy Biologicznej.
Po podpisaniu Umowy Brokerskiej z NDA – udostępniamy profesjonalną wizualizację Hotelu.

 

II.   Budynki wielorodzinne – Mieszkania Na Wynajem.
W tej lokalizacji występuje olbrzymie zapotrzebowanie na mieszkania pod wynajem – zarówno o wyższym standardzie typu apartament (dla tysięcy turystów – gości Parku Wodnego Suntago, przyjeżdżających do niego każdego dnia niezależnie od pory roku, z całej Polski), jak i w standardzie pracowniczym – na wynajem dla olbrzymiej ilości pracowników zatrudnionych w Strefie Przemysłowej Mszczonowa oraz Parkach Logistycznych i okolicznych inwestycjach (na terenie gminy Mszczonów lokowane są aktualnie olbrzymie inwestycje polskie i zagraniczne – np. największa fabryka światłowodów, finansowana przez kapitał amerykański).
Oferowany grunt i Warunki Zabudowy pozwalają na wybudowanie około 1000 mieszkań na wynajem.

 

Władze Gminy – mając na uwadze wpływy podatkowe i politykę rozwoju Gminy – są bardzo przychylne tej inwestycji.

 

Wartym podkreślenia jest również niespotykanie szeroki i elastyczny zapis kategorii przeznaczenia terenu :

1) park rozrywki – należy przez to rozumieć zintegrowany kompleks obiektów budowlanych, w którym zostaną zlokalizowane usługi służące rozrywce, rekreacji, nauce i kulturze wraz z usługami w tym handlu i gastronomii oraz z obiektami towarzyszącymi ;

2) park wodny– należy przez to rozumieć teren, na którym zostaną zlokalizowane budynki, obiekty budowlane i urządzenia służące rozrywce i rekreacji których dominującą częścią są baseny kąpielowe i urządzenia wodne wraz z obiektami towarzyszącymi ;

3) park naukowo–technologiczny – należy przez to rozumieć teren wraz z zespołem budynków, obiektów budowlanych i urządzeń stanowiących miejsce, w którym prowadzi się badania naukowe, rozwija się nowoczesne i innowacyjne technologie w celu rozwoju nauki oraz przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami ;

4) obiekty kongresowe i konferencyjne – należy przez to rozumieć obiekty w których prowadzone będą konferencje, szkolenia, spotkania biznesowe oraz działalność wspomagająca proces przekazywania informacji i nauczania wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu ;

5) obiekty widowiskowe -należy przez to rozumieć obiekty, w których odbywać się będą spektakle lub ekspozycje tj. kina, sale koncertowe, sale widowiskowe, galerie , muzea, sale wystawowe, cyrki, kabarety, planetaria, muszle koncertowe, amfiteatry wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne,nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu ;

6) hotele – należy przez to rozumieć budynki zakwaterowania turystycznego tj. hotele wraz z obiektami towarzyszącymi ;

7) biura – należy przez to rozumieć budynki lub ich części, w których prowadzi się działalność związaną z zarządzaniem, działaniem firm lub organizacji, doradztwem , obsługą finansową ;

8) tereny sportu i rekreacji – należy przez to rozumieć niekryte – terenowe i kryte urządzenia sportowe ;

9) rozrywka– należy przez to rozumieć kluby, sale taneczne, dyskoteki, salony gier, kasyna, kręgielnie , sale bilardowe wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu ;

10) obiekty zakwaterowania zbiorowego – należy przez to rozumieć budynki zakwaterowania turystycznego tj. motele, pensjonaty, gospody, schroniska turystyczne wraz obiektami towarzyszącymi ;

11) obiekty wystawienniczo – targowe – należy przez to rozumieć obiekty wystawienniczo – targowe wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu ; 

12) usługi inne – należy przez to rozumieć obiekty lub ich części, w których prowadzone są usługi nieuciążliwe takie jak: usługi działalności biurowej, działalności związanej z obsługą firm i finansami, usługi zdrowia, oświaty, kultury, przedszkola, opieka społeczna, usługi drobne obejmujące m.in. usługi poligraficzne, kosmetyczne, stolarskie napraw artykułów użytku osobistego i użytku domowego, pralnie, usługi drobnej wytwórczości, a także inne usługi do nich podobne nie należące do innej kategorii przeznaczenia terenu ;

13) zabudowa mieszkaniowa – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

 

*
Reasumując – jest to grunt o znakomitej lokalizacji, sąsiedztwie i skomunikowaniu, z uwagi na szeroki zapis dot. przeznaczenia terenu – idealny pod inwestycję każdego typu, za wyjątkiem przemysłu i logistyki.

 

*
Znakomita oferta z pierwszej ręki, do szybkiej sprzedaży !

_______________

Cena 9,8 mln zł (NIE DOCHODZI JUŻ VAT ! – sprzedaje osoba fizyczna ) – do ewentualnej niedużej negocjacji.

   • Możliwość bezzwrotnego sfinansowania części Inwestycji ! – Dotacje Unijne – unikalne warunki. > Sprawdź ofertę.
   • Możliwość profesjonalnego zastępstwa inwestorskiego w pełnym zakresie. > Sprawdź ofertę.

   _______________

   Przed podpisaniem Umowy Brokerskiej, nie udzielamy jakichkolwiek informacji innych, niż znajdujące się w powyższym opisie. Uprzejmie prosimy o przeanalizowanie Zasad Współpracy.

   RNI 873 Kategoria: