WARSZAWA – KONSTANCIN-JEZIORNA – Nowoczesny Dom Seniora DPS – Na 120 Pensjonariuszy – Operat – Wartość ponad 44 mln zł – Zysk circa 4 mln zł rocznie !

38 000 000 

RNI – oferta nr 920

Opis

Rzadko dostępny gotowiec inwestycyjny z branży tzw. „srebrnego budownictwa”.
Położony w prestiżowej lokalizacji – gmina Konstancin-Jeziorna, której nikomu rekomendować nie trzeba – pachnący jeszcze nowością, duży Dom Seniora o powierzchni użytkowej prawie 3000 m2, posadowiony na ponad hektarowej działce w bliskości zieleni.
Znakomite skomunikowanie (włącznie z komunikacją miejską).
Budynek oddany już do użytku – z kompletem prawomocnych odbiorów.
Funkcjonalnie przystosowany jest do opieki całodobowej (nie jest to tzw. „dom dzienny”).
Wszystkie pomieszczenia budynku dostępne są dla osób niepełnosprawnych, a komunikację pomiędzy kondygnacjami zapewniają klatki schodowe i windy przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz dla osób przenoszonych na noszach i łóżkach rehabilitacyjnych.
Pokoje wyposażone w łóżka, a sanitariaty – w umywalki, prysznice, sedesy, etc. Każdy pokój posiada własną, niezależną łazienkę, przystosowaną do korzystania z niej przez osoby niepełnosprawne.
Cały teren jest ogrodzony, a parkingi i ciagi komunikacyjne – wykonane z kostki.

 

Aktualnie, obiekt dysponuje 60 pokojami, w których może jednorazowo przebywać do 120 pensjonariuszy.
Przy nieznacznych modyfikacjach części pokoi – chłonność obiektu można zwiększyć do nawet 180 pensjonariuszy.
Ponadto – część gruntu jest niezabudowana – stanowiąc rezerwę pod dalszą rozbudowę obiektu wraz z rozwojem przedsięwzięcia.

 

Aktualną wartość rynkową całej nieruchomości, Rzeczoznawca Majątkowy oszacował na ponad 44 mln zł netto  (Operat z 2022 r.).
Wg bardzo ostrożnej prognozy, będącej częścią powyższego Operatu Szacunkowego :
 • przychód obiektu – na poziomie 7,5 mln zł rocznie
 • dochód netto obiektu – na poziomie 3,7 mln zł rocznie.
Należy podkreślić, że jest to oszacowanie bardzo ostrożne.
Potencjał inwestycyjny rynku prywatnych Domów Opieki i Domów Seniora – jest bowiem w Polsce olbrzymi.
Społeczeństwo polskie będzie się szybko i mocno starzeć – eksperci podkreślają, że udział osób starszych (w wieku powyżej 65 r.ż.) wzrośnie w Polsce już za kilka lat do poziomu minimum 25% (wobec poziomu 18% w roku 2019).
Co ciekawe – ponad 1/4 całej liczby polskich Seniorów zamieszkuje w dwóch województwach – mazowieckim oraz śląskim.
Nadchodzące nieuchronnie zjawisko demograficzne i potencjał budownictwa senioralnego, dostrzega coraz szersze grono Inwestorów – m.in. :
 • REIT-y
 • fundusze inwestycyjne i emerytalne
 • instytucje finansowe i zarządzające aktywami
 • inwestorzy prywatni.
Nota bene, problem zdecydowanego starzenia się społeczeństwa dotyczy całego naszego kontynentu.
Związane z tym inwestycje w budownictwo senioralne w Europie, zbliżają się do 10 miliardów euro rocznie.
Rynek polski w tym sektorze budownictwa – de facto dopiero raczkuje.
Znakomicie merytorycznie, podsumowuje to artykuł „Srebrne budownictwo ma moc”,  który ukazał się pod koniec 2021 r. :
https://www.rp.pl/nieruchomosci/art19017381-srebrne-budownictwo-ma-moc

 

_______________

Extra oferta z pierwszej ręki – w związku z dywersyfikacją planów inwestycyjnych Spółki.
Cena 36 mln zł (kwestia VAT do uzgodnienia – w zależności od wybranej formy zakupu Nieruchomości) .
Dla zdecydowanego Nabywcy – niewykluczona jeszcze możliwość negocjacji ceny w niedużym zakresie.

   • Możliwość bezzwrotnego sfinansowania części Inwestycji ! – Dotacje Unijne – unikalne warunki. > Sprawdź ofertę.
   • Możliwość profesjonalnego zastępstwa inwestorskiego w pełnym zakresie. > Sprawdź ofertę.

   _______________

   Przed podpisaniem Umowy Brokerskiej, nie udzielamy jakichkolwiek informacji innych, niż znajdujące się w powyższym opisie. Uprzejmie prosimy o przeanalizowanie Zasad Współpracy.

   RNI 920 Kategoria: