WROCŁAW 30 minut – Atrakcyjny Teren 95 ha przy SE ! – Grunt rolny do szybkiego przekształcenia na grunt Inwestycyjny lub Budowlany – Zysk pasywny circa 200 mln zł !

114 000 000 

RNI – oferta nr 895

Opis

Oferta Roku  wraz gruntem RNI 847.
Potężny teren o powierzchni blisko miliona metrów kwadratowych (95 hektarów) w jednym zwartym i kształtnym areale, zlokalizowany niecałe 30 minut jazdy od granic Wrocławia w kierunku zachodnim, położony w granicach administracyjnych wyjątkowo szybko rozwijającego się miasta, w niemal bezpośrednim sąsiedztwie Strefy Ekonomicznej, w której aktualnie lokowane są olbrzymie inwestycje oraz powstają tysiące nowych miejsc pracy (w tym dla osób przyjezdnych z całej Polski oraz dla cudzoziemców).
W związku z dynamicznym rozwojem Strefy Ekonomicznej –  deficyt mieszkaniowy w tym rejonie jest bardzo dotkliwy i szybko powiększający się – firmy lokujące inwestycje i działalność w Strefie Ekonomicznej, poszukują bowiem bardzo dużych ilości mieszkań dla swoich kolejnych pracowników.  Na chwilę obecną, deficyt mieszkań jest tak znaczny, że duża część pracowników dowożona jest codziennie z odległości nawet do 80 km. Do tego, w najbliższej perspektywie, planowane jest zatrudnienie kolejnych 2000 pracowników.
*
Oferowany w cenie 120,-/m2 grunt, ma jeszcze na dziś status rolny – i przylega bezpośrednio do gruntów budowlanych – m.in. do :
Wszystkie media miejskie – dostępne są w granicy areału.
*
Ze strony władz Miasta jest pełna otwartość na podjęcie rozmów dot. szybkiego przekształcenia tego obszaru na teren inwestycyjny (usługi, magazyny, przemysł lekki) lub deweloperski (mieszkaniowy).  Miasto jest bowiem nastawione wyjątkowo pro rozwojowo. Ponadto jego władze posiadają też pełną świadomość szybko zwiększającego się deficytu mieszkań (związanego z dynamicznym rozwojem Strefy Ekonomicznej), dlatego też zawnioskowany proces przekształcenia oferowanego areału rolnego na teren inwestycyjny lub budowlany, będzie bardzo sprawny.
Zgodnie z informacjami uzyskanymi u źródła, przekształcenie to zamknie się w terminie od kilku do maksymalnie kilkunastu miesięcy od chwili złożenia prawidłowego, kompletnego wniosku o przekształcenie wraz z dokumentacją projektową planowanej inwestycji.
Pozwoli to Inwestorowi osiągnąć olbrzymi zysk z inwestycji już w pierwszym jej etapie.
Grunty budowlane sąsiadujące z aktualnie oferowanym areałem 95 ha, zostały bowiem sprzedane przez nas w ubiegłym roku, dosłownie od ręki – w cenie netto 300,- /m2, zatem już w wyniku samego tylko przekształcenia oferowanego areału rolnego na teren inwestycyjny lub budowlany –  pasywny zysk Inwestora wyniesie circa 200 mln zł netto.
*
Po przekształceniu gruntu – powierzchnia mieszkaniowa i/lub użytkowa możliwa do uzyskania z tego terenu – będzie olbrzymia – oscylująca wokół nie mniej niż 0,5 mln m2 PUM.
*
Natomiast w przypadku zakupu wraz z gruntem 38 ha ( > oferta RNI 847 ) – Inwestor uzyska obszar o łącznej powierzchni ponad 130 ha – co pozwoli wybudować de facto… nowe miasteczko niedaleko Wrocławia, o łącznej PUM rzędu 700 tys m2 !
Ewentualnie ograniczyć budowę do 38 ha, zaś grunt 95 ha będący przedmiotem niniejszej oferty – po jego przekształceniu – odsprzedać w całości lub w części (podział), realizując na nim pasywny zysk na poziomie circa 200 mln zł netto.
Niezależnie więc od przyjętego wariantu zakupu oraz finalnego zagospodarowania gruntu/ów – jest to petarda inwestycyjna.
W przypadku możliwości finansowych – zdecydowanie polecamy jednoczesny zakup obu areałów.
*
Oferta idealna także dla Inwestora pasywnego lub Funduszu Inwestycyjnego – jako bezpieczna i efektywna lokata kapitału, gwarantująca olbrzymią stopę zwrotu od razu po przekształceniu terenu –  nawet przy samej tylko jego odsprzedaży (bez budowy).
Po przekształceniu terenu – podejmujemy się jego szybkiej sprzedaży w cenie netto nie niższej niż 300 zł /m2.

_______________

Unikalna oferta z pierwszej ręki, dla poważnego Inwestora (lub grupy Inwestorów działających razem).
Cena 114 mln zł (+ vat23%, w całości do odliczenia), do ewentualnej niedużej negocjacji za naszym pośrednictwem.
  • Możliwość kompleksowego sfinansowania całej inwestycji na preferencyjnych warunkach. Sprawdź ofertę.
  • Możliwość profesjonalnego zastępstwa inwestorskiego w pełnym zakresie. Sprawdź ofertę.

_______________

Przed podpisaniem Umowy Brokerskiej, nie udzielamy jakichkolwiek informacji innych, niż znajdujące się w powyższym opisie. Uprzejmie prosimy o przeanalizowanie Zasad Współpracy.

 

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,