Zachodniopomorskie – Grunt 40 ha pod UTYLIZATORNIĘ ODPADÓW – Od 60000 ton rocznie wzwyż – Specjalnie dedykowany MPZP – OKAZJA INWESTYCYJNA !

60 000 000 

RNI – oferta nr 931

Opis

Okazja inwestycyjna dla poważnego gracza z branży Recyklingu i Przetwarzania Odpadów  lub Funduszu Inwestycyjnego.
Możliwość bezzwrotnego sfinansowania z Dotacji Unijnych do 65% kosztów całej Inwestycji (budowy) ! > Sprawdź ofertę.

 

Grunt Specjalny o powierzchni prawie 40 ha, zlokalizowany w województwie zachodniopomorskim, blisko granicy z Niemcami, przeznaczony pod budowę Utylizatorni Odpadów przetwarzającej minimum 60 tys. ton odpadów rocznie.
Wielkość i usytuowanie logistyczne terenu oraz specjalnie ułożony dla niego Plan Zagospodarowania – dają niemal nieograniczone możliwości poprowadzenia Inwestycji.  Gmina przeznaczyła bowiem ten teren pod potężny, wielobranżowy multikombinat składowania, utylizacji oraz wszechstronnego przetwarzania odpadów komunalnych i przemysłowych (w tym także z branży moto, elektro, AGD, etc.), wraz z produkcją paliw RDF.
Dlatego – oprócz przetwarzania odpadów oraz wszelkich innych inwestycji związanych z gospodarką odpadami – ultraszeroki MPZP dopuszcza też m.in. każdą produkcję – w tym uciążliwą (np. przerób substancji ropopochodnych), a także przetwarzanie i produkcję paliw syntetycznych oraz zabudowę przemysłową, magazynową i logistyczną, a nawet budowę oczyszczalni ścieków.

 

Kluczowe informacje :
 • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego utworzony specjalnie dla tego terenu  !
 • MPZP ułożony de facto pod logiczną koncepcję optymalnego wykorzystania tak dużego areału
 • Uzgodnienia społeczne – podpisy mieszkańców nabliższej miejscowości, ze zgodą na tego typu inwestycję
 • Bardzo ostrożne badanie chłonności lokalnego rynku, wykazało zapotrzebowanie na odbiór minimum 60000 ton odpadów rocznie
 • Już na początek – jest możliwość przejęcia umów na odbiór odpadów z 20 okolicznych Gmin
 • Na lokalnym rynku, w promieniu circa 20 km, występuje aktualnie bardzo duży problem z utylizacją odpadów, w związku z czym Utylizatornia będzie miała zagwarantowane z Gmin dostawy odpadów na 100% każdej swojej mocy przerobowej
 • Ponadto – bliskość granicy z Niemcami i znakomite skomunikowanie logistyczne dla TIR – otwierają dodatkową możliwość obsługi klienta niemieckiego (oczywiście mamy na myśli wyłącznie legalne Transgraniczne Przemieszczanie Odpadów i ich utylizację)
 • Zakres działalności :   Utylizacja Odpadów  +  produkcja Paliw RDF  +  Przemysł  +  Przetwórstwo Surowców Wtórnych, etc.
 • Możliwość przetrzymywania odpadów niebezpiecznych, bez ich przetwarzania
 • Kwestię możliwości wybudowania Spalarni Odpadów– należy rozstrzygnąć Decyzją Środowiskową, ponieważ Plan nie przewiduje wprost „instalacji termicznego przetwarzania odpadów”  lecz zawiera rozbudowane zapisy o lokalizacji zakładów przeróbki termicznej i chemicznej
 • W przypadku Nabywcy zainteresowanego wybudowaniem spalarni – Sprzedający dopuszcza możliwość umowy warunkowej, uzależniającej zakup terenu od Decyzji Środowiskowej dopuszczającej budowę spalarni
 • Teren znakomicie skomunikowany – drogowo, kolejowo, a nawet śródlądowo !
 • GPZ-y w bardzo rozsądnej odległości.
Po uruchomieniu przewidzianego Planem multikombinatu – będzie on generować zysk liczony w dziesiątkach lub setkach mln zł / rok  – zależnie od zakresu faktycznie prowadzonej działalności i produkcji, a także od kodów i rodzaju odpadów, na których przetwarzanie uzyska zgodę i finalne notyfikacje.
Przetwarzanie Odpadów jest zdecydowanie najbardziej dochodową, a przy okazji perspektywiczną inwestycją na rynku.
Utylizacja odpadów staje się bowiem dotkliwym problemem i priorytetem ekologicznym – nie tylko w Polsce, ale w całej Europie.
Dlatego grunty specjalne, na których można wybudować Zakłady Przetwarzania Odpadów, pojawiają się w ofercie niezmiernie rzadko.

_______________

Sprzedaż z przyczyn osobistych.
Cena 60 mln zł netto (+ vat23%, w całości do odliczenia).
Dla zdecydowanego Nabywcy – niewykluczona możliwość negocjacji ceny w niedużym zakresie.

 

  • Możliwość bezzwrotnego sfinansowania do 65% Inwestycji ! – Dotacje Unijne – unikalne warunki. > Sprawdź ofertę.
  • Możliwość profesjonalnego zastępstwa inwestorskiego w pełnym zakresie. > Sprawdź ofertę.

  _______________

  Przed podpisaniem Umowy Brokerskiej, nie udzielamy jakichkolwiek informacji innych, niż znajdujące się w powyższym opisie. Uprzejmie prosimy o przeanalizowanie Zasad Współpracy.

  RNI 931 Kategoria: