Oprócz działalności brokerskiej w zakresie obrotu Nieruchomościami Inwestycyjnymi Off Market (oferty niedostępne publicznie na rynku), Firma nasza wyspecjalizowana jest w profesjonalnej, kompleksowej obsłudze wysokodochodowych inwestycji w Nieruchomości SALE OFF (nieruchomości dostępne z przyczyn losowych do szybkiego zakupu za cenę ułamkową względem ich aktualnej wartości rynkowej) oraz Wierzytelności Hipoteczne (wierzytelności zabezpieczone na nieruchomościach poprzez wpis hipoteki w Dziale IV Księgi Wieczystej).

Inwestycje te – zależnie od indywidualnych preferencji oraz decyzji Inwestora – realizowane są zawsze w jednym z trzech modeli :

PASYWNYM (wówczas, z upoważnienia Inwestora, zajmujemy się na jego rzecz całą procedurą „od A do Z” – od zakupu Nieruchomości lub Wierzytelności, poprzez optymalne przygotowanie jej do sprzedaży i wyeksponowanie docelowym Nabywcom, po finalizację i wyjście z Inwestycji) ;

POŚREDNIM (wówczas uzgadniamy z Inwestorem szczegółowy podział obowiązków przy realizacji całej procedury) ;

AKTYWNYM (wówczas, od razu po zakupie Nieruchomości lub Wierzytelności Hipotecznej, nasza rola dobiega końca, ponieważ to Inwestor samodzielnie zarządza swoją Inwestycją).

Inwestorem może być zarówno osoba fizyczna (prywatna), jak i osoba prawna (spółka, fundacja…). Akceptujemy kapitał pochodzący z Polski oraz dowolnej lokalizacji na świecie – za wyjątkiem przelewów z Rosji, Białorusi oraz wszystkich krajów i terytoriów stosujących tzw. szkodliwą konkurencję podatkową (wg aktualnych wykazów Rady Unii Europejskiej oraz Ministra Finansów RP). Są one niezwłocznie odsyłane zwrotnym przelewem na konto z którego nadeszły.

Bieżąca współpraca techniczna nie jest natomiast jakkolwiek ograniczona miejscem aktualnego, fizycznego przebywania Inwestora, ponieważ może w całości przebiegać on-line.

*

Nieruchomości SALE OFF – to bardzo atrakcyjne handlowo Nieruchomości (grunty, obiekty komercyjne lub Przedsiębiorstwa), które z różnych przyczyn losowych, zostały przeznaczone przez Właścicieli do ultra szybkiej sprzedaży – siłą rzeczy za cenę ułamkową względem ich aktualnej wartości rynkowej – za 50, 40, 30, a niekiedy bywa nawet, że i za 25% faktycznej wartości ! Wielkość przeceny jest de facto wykładnikiem tego, jak szybko Właściciel potrzebuje spieniężyć Nieruchomość. Dla Inwestora – jest to najbardziej lukratywna inwestycja, jaka istnieje na rynku (pomijając oczywiście mrzonki typu hazard, kryptowaluty, piramidy, etc…). Zysk (ROI) Inwestora jest w takim przypadku olbrzymi – od 100 do niekiedy nawet i 300% (zależnie oczywiście wprost od tego jak duża była przecena zakupionej Nieruchomości „Sale Off”) – i to przy zachowaniu całkowitego bezpieczeństwa wszystkich zainwestowanych środków (niezależnie od wybranego modelu inwestycji – pasywnego, pośredniego lub aktywnego – Inwestor pozostaje przez cały czas wyłącznym właścicielem zakupionej Nieruchomości, wpisanym w KW). Rzecz jasna, takie oferty nie zdarzają się na codzień, i z oczywistych względów są przez Inwestorów przejmowane dosłownie „na pniu” (często tego samego dnia, którego wchodzą nam do sprzedaży).

*

Wierzytelności Hipoteczne – to po prostu długi firm lub osób prywatnych, skutecznie zabezpieczone na nieruchomościach poprzez wpis hipoteki dokonany w Dziale IV KW (Księgi Wieczystej) przez Sąd Wieczystoksięgowy na wniosek aktualnego Wierzyciela i na podstawie posiadanego przez niego Tytułu Wykonawczego (prawomocnego wyroku Sądu z nadaną klauzulą wykonalności). Hipoteka nie może zostać wykreślona bez zgody Wierzyciela. Jako broker informacji biznesowej, posiadamy podpisane stałe umowy, umożliwiające nam dokonywanie zakupów – na preferencyjnych warunkach cenowych – wyselekcjonowanych, atrakcyjnych Wierzytelności Hipotecznych, bezpośrednio od ich aktualnych Wierzycieli. Zdecydowanie warto podkreślić, że nie są to tzw. „pakiety” (najczęściej, per saldo nieopłacalne) – lecz pojedyncze, starannie zweryfikowane i skutecznie zabezpieczone Wierzytelności.

Kwota zakupu Wierzytelności – jest zawsze niższa od jej wartości. Różnica stanowi zysk. Niezwłocznie po zakupie Wierzytelności, przystępujemy do odzysku należności – jej wartość nominalną powiększoną o odsetki, egzekwujemy w ciągu kilku do maksymalnie kilkunastu miesięcy (z dalszej odsprzedaży nabytej Wierzytelności lub z egzekucji Nieruchomości – czyli po prostu z jej sprzedaży licytacyjnej, tudzież przejęcia za Wierzytelność i następnie sprzedaży na wolnym rynku).

Zysk Inwestora jest w tym przypadku bardzo znaczny – rzędu nawet do 60-100% w skali roku, natomiast sama inwestycja jest de facto pasywna, ponieważ wszystkie działania operacyjne (teren) oraz całą skomplikowaną i niewdzięczną procedurę administracyjną – bierzemy na siebie. Oczywiście, ewentualny czynny udział Inwestora – jest zawsze mile widziany.

Zajmujemy się Wierzytelnościami Hipotecznymi :
• wyłącznie z prawomocnym i nieprzedawnionym TW (tytułem wykonawczym)
• zabezpieczonymi na hipotekach niemal wszystkich rodzajów nieruchomości
– za wyjątkiem mieszkań i gospodarstw rolnych.

Podobnie jak w przypadku Nieruchomości „Sale Off” – tu również wszystkie środki Inwestora pozostają przez cały czas zabezpieczone wpisem do KW.

*

Na indywidualne życzenie Inwestora (w przypadku gdy chce on zachować pełną anonimowość, ponieważ z różnych względów aktualnie nie może lub po prostu nie chce być ujawniony w KW) – opcjonalnie, zakup Nieruchomości lub Wierzytelności może być dokonany na naszą Firmę. Posiadamy w tym zakresie gotową – wdrożoną i wielokrotnie już sprawdzoną w praktyce – procedurę zwrotnego zabezpieczenia środków Inwestora. Jest to usługa dodatkowo płatna.

Nasze standardowe wynagrodzenie za obsługę inwestycji (Nieruchomość lub Wierzytelność) wynosi zaledwie 25% zysku zrealizowanego przez Inwestora. Biorąc pod uwagę bardzo wysoką rentowność inwestycji oraz ilość pracy i czasu, które musimy poświęcić by ją wyszukać, a następnie zweryfikować, przeprocedować i …sfinalizować – jest to bardzo rozsądna, partnerska propozycja. Tym niemniej, w przypadku stałej współpracy, przy kolejnych inwestycjach – wynagrodzenie jest negocjowalne.

Co ważne – nasze wynagrodzenie jest płatne dopiero na koniec – przy rozliczeniu inwestycji (nigdy nie pobieramy zaliczek „a konto wynagrodzenia” z góry, ani w trakcie trwania inwestycji)


Zapraszamy do współpracy.

NEWSLETTER - nie przeocz nowych ofert