Jako broker informacji biznesowej, posiadamy podpisane umowy, umożliwiające nam dokonywanie zakupów – na preferencyjnych warunkach cenowych – atrakcyjnych, wyselekcjonowanych wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie, bezpośrednio od ich aktualnych Wierzycieli. Zdecydowanie warto podkreślić, że nie są to tzw. „pakiety” (najczęściej, per saldo nieopłacalne) – lecz pojedyncze, starannie zweryfikowane wierzytelności.

Kwota zakupu wierzytelności jest oczywiście niższa od jej wartości nominalnej (hipoteki). Różnica stanowi zysk. Po zakupie wierzytelności – jej wartość nominalną powiększoną o odsetki, egzekwujemy sprawnie w ciągu kilku do maksymalnie kilkunastu miesięcy (z dalszej odsprzedaży nabytej wierzytelności lub z egzekucji nieruchomości – czyli po prostu z jej sprzedaży licytacyjnej, tudzież przejęcia po bezskutecznej drugiej licytacji i następnie jej sprzedaży na wolnym rynku).

Zysk Inwestora jest w tym przypadku olbrzymi – rzędu nawet do 60-100% w skali roku, natomiast sama inwestycja jest de facto pasywna, ponieważ wszystkie działania operacyjne (teren) oraz całą skomplikowaną, żmudną i niewdzięczną procedurę administracyjną – bierzemy na siebie. Oczywiście, ewentualny czynny udział Inwestora – jest zawsze mile widziany.

Podobne stopy zwrotu, uzyskuje się również z tych nieruchomości, które z przyczyn losowych leżących po stronie ich Właścicieli, trafiają do nas do ultra szybkiej (tzw. „wymuszonej”) sprzedaży za 50, 40, a niekiedy nawet i 30% aktualnej wartości. Są to nieruchomości co do których nie toczy się postępowanie egzekucyjne.

Odnośnie Wierzytelności – obracamy wyłącznie wierzytelnościami hipotecznymi :
• z prawomocnym i nieprzedawnionym TW (tytułem wykonawczym)
• zabezpieczonymi na hipotekach niemal wszystkich rodzajów nieruchomości
– za wyjątkiem mieszkań, domów i gospodarstw rolnych z lokatorami.

Niezależnie od rodzaju realizowanej inwestycji (zakup Wierzytelności lub zakup Nieruchomości) – Inwestor jest zawsze zabezpieczony w Księdze Wieczystej. Przez cały czas trwania inwestycji, pozostaje on wyłącznym właścicielem zakupionej wierzytelności hipotecznej lub nieruchomości.

Na indywidualne życzenie Inwestora (w przypadku gdy chce on zachować pełną anonimowość, ponieważ z różnych względów aktualnie nie może lub nie chce być ujawniony jako właściciel) – opcjonalnie, zakup może być dokonany na naszą firmę. Posiadamy w tym zakresie gotowe, wdrożone i wielokrotnie sprawdzone procedury zwrotnego zabezpieczenia środków Inwestora. Oczywiście jest to usługa dodatkowo płatna.

Nasze standardowe wynagrodzenie za obsługę inwestycji (wierzytelność lub nieruchomość) wynosi niecałą 1/3 zysku zrealizowanego przez Inwestora. Biorąc pod uwagę bardzo wysoką rentowność inwestycji oraz ilość pracy i czasu, które musimy poświęcić by ją wyszukać, a następnie zweryfikować, przeprocedować i …sfinalizować – jest to bardzo rozsądna, partnerska propozycja. Tym niemniej, w przypadku stałej współpracy, przy kolejnych inwestycjach – wynagrodzenie jest negocjowalne.

Co ważne – nasze wynagrodzenie jest płatne dopiero na koniec – przy rozliczeniu inwestycji (nigdy nie pobieramy zaliczek „a konto wynagrodzenia” z góry ani w trakcie trwania inwestycji).


Zapraszamy do współpracy.

Newsletter RNI - nie przeocz nowych ofert