Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami współpracy, od których nie robimy wyjątków. Ułatwi to komunikację, oszczędzi ewentualnych nieporozumień i nerwów oraz przyspieszy sfinalizowanie zakupu wybranej nieruchomości. Szczególnie to ostatnie bywa często kluczowe – ponieważ atrakcyjne nieruchomości inwestycyjne oraz gotowe przedsiębiorstwa w realnych cenach, znajdują nabywców zdumiewająco szybko. O możliwości zawarcia danej transakcji, decydują często nie dni, lecz godziny.

Wynagrodzenie brokerskie Rokaj Group RNI pobierane jest wyłącznie od Kupującego. Pozyskujemy bowiem oferty nieruchomości bardzo atrakcyjnych inwestycyjnie – z „pierwszej ręki”, w znakomitych cenach, a przy tym niedostępnych w sieci – i właśnie dlatego nie obciążamy już Właścicieli tych nieruchomości jakimikolwiek kosztami. Zważywszy na bardzo wysoką zyskowność oferowanych przez nas nieruchomości i firm, koszt naszego wynagrodzenia jest de facto pomijalny w ogólnym bilansie danej inwestycji. Niekiedy też udaje się nam wynegocjować ze Sprzedającymi dodatkowe benefity nie związane z ceną, których wartość przekracza – bywa że bardzo znacznie – wysokość naszego wynagrodzenia.

.

Przy kolejnych zakupach Klienta, nasze wynagrodzenie ulega obniżeniu w rozsądnym zakresie. Wszyscy stali Klienci i Współpracownicy, korzystają ponadto z szeregu innych, wartościowych benefitów logistycznych i organizacyjnych oraz szybkich, bezpośrednich powiadomień email (opcjonalnie via SMS) o każdej nowej nieruchomości lub przedsiębiorstwie w naszej ofercie. Powiadomienia takie generowane są automatycznie w chwili dodania nowej oferty do Katalogu – co pozwala na maksymalnie szybką reakcję.

Wynagrodzenie płatne jest na podstawie faktury vat i może zostać przez Nabywcę zaksięgowane do kosztów uzyskania przychodu w całości.

Pracujemy wyłącznie na własnym, autorskim (Rokaj Group) wzorze Umowy Brokerskiej. Uprzejmie prosimy o nie przesyłanie swoich, agencyjnych lub skopiowanych z sieci draftów umów, gdyż nie są one przez nas honorowane, niezależnie od ich treści oraz pozycji rynkowej Kupującego. Natomiast ewentualna adaptacja (np. rozbudowa przez dodanie zapisów) naszego wzoru Umowy pod specyfikę danej, konkretnej nieruchomości – jest jak najbardziej możliwa do wprowadzenia, pod warunkiem braku sprzeczności z zasadniczą treścią i głównymi postanowieniami Umowy. Umowy podpisujemy wyłącznie w języku polskim.

Przed podpisaniem Umowy, nie udzielamy informacji innych niż zawarte w opisie na stronie. Opisy wszystkich aktualnie dostępnych nieruchomości, widoczne są na naszej stronie, w Katalogu. Szczegółowe dane (precyzyjna lokalizacja, numery działek i KW, operaty, etc.) nieruchomości, przekazywane są Inwestorowi wyłącznie po podpisaniu Umowy Brokerskiej. Należy tu podkreślić, że podpisanie jej, nie generuje dla Inwestora jakichkolwiek kosztów tudzież innych zobowiązań, jeżeli finalnie nie zdecyduje się on na zakup nieruchomości objętej Umową.

W imieniu spółki prawa handlowego – Umowę Brokerską podpisać może wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu – tj. ujawniona w Dziale 2.1. KRS na dzień podpisania, tudzież dysponująca ważnym (aktualnym) Pełnomocnictwem notarialnym do reprezentacji Spółki oraz podpisywania umów w jej imieniu.

Niektóre spośród oferowanych nieruchomości oraz przedsiębiorstw, zgodnie z wolą Właścicieli, wymagają też podpisania przez Klienta odrębnej, dodatkowej Umowy NDA (klauzula poufności) przed udostępnieniem szczegółowych danych oferty. Nie opóźnia to jednak w żadnym stopniu procesu decyzji, gdyż NDA dostarczana jest wówczas Klientowi jednocześnie z Umową Brokerską.

Z uwagi na znaczną dynamikę rynku atrakcyjnych nieruchomości inwestycyjnych z pierwszej ręki, nie ma realnej możliwości dokonania rezerwacji nieruchomości do czasu np. zebrania środków. Jedynym skutecznym sposobem wyłączenia danej nieruchomości z oferty, jest podpisanie umowy przedwstępnej, po sprawdzeniu Ksiąg Wieczystych oraz kompletu dokumentów nieruchomości. Firma Rokaj Group pomaga i uczestniczy w sposób aktywny w negocjacjach, lecz nie ponosi odpowiedzialności za oferty utracone na skutek wydłużonego procesu decyzyjnego Nabywcy. Profesjonalni uczestnicy rynku, podejmują bowiem decyzje przemyślane, ale bardzo szybkie.


Zapraszamy do współpracy.

Newsletter RNI - nie przeocz nowych ofert