Zachęcamy do zapoznania się z kompleksową ofertą profesjonalnego zastępstwa inwestorskiego, którego ogólne ramy przybliżamy poniżej.

Co to jest zastępstwo inwestorskie ?

Zastępstwo inwestorskie (niekiedy zwane też zastępstwem inwestycyjnym) jest usługą specjalną, polegająca na tym, że Inwestor, który z pewnych względów nie może lub nie chce samodzielnie zaangażować się w proces inwestycyjny, zleca jego obsługę podmiotowi zewnętrznemu. 

Z naszej codziennej praktyki obserwujemy, że w przypadku rynku nieruchomości, dzieje się to najczęściej z dwóch powodów – gdy Inwestor nie dysponuje wystarczającą wiedzą specjalistyczną, lub po prostu realnie ocenia, że brakować mu będzie czasu na skoordynowanie wszystkich czasochłonnych operacji i szeregu prac związanych z inwestycją.

Trzecim powodem, jest oczywiście wygoda i naturalna chęć korzystania z wolnego czasu oraz uroków życia, w miejsce żmudnego i niekiedy wyczerpującego psychicznie nadzorowania inwestycji (np. trwającej budowy).

Najbardziej komfortowym dla Inwestora rodzajem zastępstwa inwestorskiego, jest zastępstwo powiernicze, które realizowane jest na mocy tzw. umowy powierniczej. Umowa ta ma całkowicie inny charakter i konstrukcję prawną niż tradycyjna umowa typowego zastępstwa inwestorskiego. Umowa powiernicza de facto zwalnia Inwestora głównego z dużej części odpowiedzialności, obciążając nią inwestora zastępczego. Warto w tym miejscu podkreślić, że przypadku umowy powierniczej, inwestor zastępczy działa w imieniu własnym, co pozwala mu na większą swobodę i kreatywność w realizacji inwestycji, przekładając się na pełne wykorzystanie jego doświadczenia rynkowego oraz maksymalną optymalizację organizacji pracy.

Co gwarantujemy w ramach Umowy zastępstwa ?

Podejmując decyzję o skorzystaniu z usługi zastępstwa inwestorskiego, należy bacznie przeanalizować oferty firm oferujących taką usługę. Niska cena i miły głos dziewczyny na infolinii, to niestety nie wszystko, a często wręcz przeciwnie – zwiastun poważnych kłopotów.

Kluczową rolę odgrywa bowiem doświadczenie rynkowe i branżowe osób pracujących w firmie, która ma być inwestorem zastępczym – szczególnie w sytuacji, gdy zastępstwo inwestorskie ma dotyczyć nie tylko zakupu nieruchomości, ale też elementów takich jak chociażby analiza przedprojektowa, studium wykonalności tudzież pozyskanie zaopiniowanej dokumentacji projektowej. Te specjalistyczne działania, są nader istotne już na etapie planowania inwestycji, szczególnie gdy dla danego terenu nie ma Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Sprawnie i profesjonalnie przeprowadzone, pozwalają zaoszczędzić olbrzymie niekiedy kwoty, eliminując szereg potencjalnych błędów natury zarówno formalnej, jak i czysto inwestycyjnej. Równie ważne przy wyborze inwestora zastępczego, jest jego kompleksowe podejście do zlecenia.

Firma EURO24.BROKER zapewnia taką właśnie obsługę. Sprawną, profesjonalną i kompleksową. Wyszukanie i zakup odpowiedniej nieruchomości, to bowiem tylko jeden z etapów naszej pracy. Mniej spektaktularne, a nie mniej ważne – to m.in. przygotowanie kompletnej dokumentacji geodezyjnej, uzgodnienia z dostawcami mediów, konsultacje środowiskowe (jeżeli jest taka konieczność), a następnie uzyskanie pozwolenia na budowę, wybór profesjonalnych wykonawców robót, zapewnienie maszyn, urządzeń i materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania wszystkich prac. Następnie zaś nadzór na placu budowy, aż do dnia oddania inwestycji.

Ile kosztuje zastępstwo inwestorskie EURO24.BROKER ?

Usługa zastępstwa inwestorskiego świadczona przez nas, nie należy do najtańszych na rynku. Należy natomiast do najskuteczniejszych.

I wbrew pozorom, de facto nie jest kosztem, lecz trafioną inwestycją, zwracającą się błyskawicznie dzięki wielu oszczędnościom, wynikającym m.in. z wynegocjowanych, możliwie najkorzystniejszych stawek u sprawdzonych podwykonawców, eliminacji błędów wykonawczych oraz oddania przedmiotu inwestycji w terminie.

Trzeba bowiem postawić sprawę jasno. Diabeł tkwi niestety w szczegółach. I dlatego – podobnie jak w przypadku prostej budowy domu lub remontu mieszkania – pozornie tania ekipa sympatycznego skądinąd pana Kazia, nie dysponująca jednak niczym oprócz pożyczonego wiadra i dobrych chęci, finalnie będzie kosztować Inwestora… najdrożej.

Koszt kompleksowego zastępstwa inwestorskiego EURO24.BROKER, obliczany jest – identycznie jak wynagrodzenie za pośrednictwo w zakupie nieruchomości – jako procent (od wartości inwestycji). Jego wysokość jest zawsze każdorazowo indywidualnie negocjowana z Inwestorem, w oparciu głównie o specyfikę i lokalizację inwestycji oraz zlecany zakres obowiązków. Nie ma bowiem dwóch identycznych inwestycji.

Co do zasady jednak, należy tu podkreślić, że – w zdecydowanej większości przypadków – całkowity koszt naszego zastępstwa inwestorskiego, jest wyraźnie niższy niż suma dodatkowych oszczędności uzyskanych przez Inwestora w trakcie trwania inwestycji. Wartością niemożliwą do przeliczenia, jest natomiast wolny czas oraz spokój, jakie uzyskuje Inwestor dzięki powierzeniu nam zastępstwa inwestorskiego.


Zapraszamy do współpracy.

NEWSLETTER - nie przeocz nowych ofert