Inwestowanie w Nieruchomości nie jest prostą sprawą. Doświadczonych Inwestorów zapraszamy oczywiście do samodzielnych zakupów – do naszego aktualizowanego 24/7 Katalogu online, zawierającego wszystkie dostępne na daną chwilę oferty Nieruchomości oraz Projektów Inwestycyjnych znajdujących się w naszej dyspozycji.

Natomiast tym z Państwa, którzy aktualnie nie czują się na siłach aby samodzielnie i skutecznie inwestować na niełatwym polskim rynku nieruchomości, tudzież z jakichkolwiek innych względów (np. brak czasu związany z bieżącą pracą zawodową lub działalnością gospodarczą w innej branży) nie mogą lub nie chcą tego robić samodzielnie – proponujemy bezpieczne i komfortowe rozwiązanie jakim jest kompleksowa Obsługa Inwestycji Pasywnych w nieruchomości.

Wówczas to my – za uzgodnionym wcześniej wynagrodzeniem, wypłacanym dopiero z osiągniętego zysku po zakończeniu Inwestycji – przejmujemy na siebie ciężar całej obsługi Inwestycji „od A do Z”, tj. od wejścia w Inwestycję, aż do jej zamknięcia i rozliczenia.

Obsługujemy trzy rodzaje Inwestycji Pasywnych.

Są to inwestycje w :

inwestycje w nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości

GOTOWE PROJEKTY INWESTYCYJNE (często określane potocznie jako Gotowce Inwestycyjne) – realizowane przez nas na wyselekcjonowanych, atrakcyjnych gruntach położonych w najpiękniejszych lokalizacjach Polski – głównie na Mazurach, na Wybrzeżu w Pasie Nadmorskim oraz w Górach (wbrew pozorom – góry to nie tylko Tatry). Dysponujemy sprawdzonymi, profesjonalnymi GW (Generalnymi Wykonawcami), którzy są w stanie zrealizować każdy nasz Projekt Inwestycyjny, niezależnie od jego skali i stopnia skomplikowania. Stopy zwrotu (ROI) z naszych Projektów oscylują przeważnie od kilkudziesięciu procent wzwyż. Czas realizacji zamyka się najczęściej do roku.

inwestycje w nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości

NIERUCHOMOŚCI SALE OFF – atrakcyjne handlowo Nieruchomości Inwestycyjne (wszelkie grunty, obiekty komercyjne oraz Przedsiębiorstwa), które z różnych przyczyn losowych, zostały przeznaczone przez Właścicieli do ultra szybkiej sprzedaży – siłą rzeczy za cenę ułamkową względem ich aktualnej wartości rynkowej – za 50, 40, 30, a niekiedy zdarza się też nawet, że i za 25% faktycznej wartości ! Wielkość przeceny jest de facto wykładnikiem tego, jak szybko Właściciel potrzebuje spieniężyć oferowaną Nieruchomość. Warunkiem przeceny – jest bardzo sprawne zawarcie transakcji. Dla Inwestora – jest to najbardziej lukratywna inwestycja rynkowa (pomijając mrzonki typu hazard, kryptowaluty, piramidy, etc…). Zysk (ROI) Inwestora jest w takim przypadku olbrzymi – od 100 do niekiedy nawet i 300% (zależnie oczywiście wprost od tego jak duża była przecena zakupionej Nieruchomości „Sale Off”) – i to przy zachowaniu całkowitego bezpieczeństwa wszystkich zainwestowanych środków (niezależnie od wybranego modelu inwestycji – pasywnego, pośredniego lub aktywnego – Inwestor pozostaje przez cały czas wyłącznym właścicielem zakupionej Nieruchomości, wpisanym w KW). Rzecz jasna, takie oferty nie zdarzają się na codzień, i z oczywistych względów są przez Inwestorów przejmowane dosłownie „na pniu” (często tego samego dnia, którego wchodzą nam do sprzedaży). Dalszą odsprzedaż okazyjnie zakupionej Nieruchomości można rozpoczynać dosłownie na następny dzień po zakupie, choć niekiedy warto jeszcze pokusić się o działania dodatkowo zwiększające finalną wartość Nieruchomości (np. w przypadku gruntów – podział na mniejsze areały i/lub uzyskanie stosownych decyzji, pozwoleń, etc.).

inwestycje w nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości

WIERZYTELNOŚCI HIPOTECZNE – to po prostu długi firm lub osób, skutecznie zabezpieczone na nieruchomościach poprzez wpis hipoteki dokonany w Dziale IV KW (Księgi Wieczystej) przez Sąd Wieczystoksięgowy na wniosek aktualnego Wierzyciela i na podstawie posiadanego przez niego Tytułu Wykonawczego (prawomocnego wyroku Sądu z nadaną klauzulą wykonalności). Hipoteka nie może zostać wykreślona bez zgody Wierzyciela. Jako broker informacji biznesowej, posiadamy podpisane stałe umowy, umożliwiające nam dokonywanie zakupów – na preferencyjnych warunkach cenowych – wyselekcjonowanych, atrakcyjnych Wierzytelności Hipotecznych, bezpośrednio od ich aktualnych Wierzycieli. Zdecydowanie warto podkreślić, że nie są to tzw. „pakiety” (najczęściej, per saldo nieopłacalne) – lecz pojedyncze, starannie zweryfikowane i skutecznie zabezpieczone Wierzytelności.

Kwota zakupu Wierzytelności – jest oczywiście zawsze niższa od jej wartości. Różnica stanowi zysk. Niezwłocznie po zakupie Wierzytelności, przystępujemy do odzysku należności – jej wartość nominalną powiększoną o odsetki, egzekwujemy w ciągu kilku do maksymalnie kilkunastu miesięcy (z dalszej odsprzedaży nabytej Wierzytelności lub z egzekucji Nieruchomości – czyli po prostu z jej sprzedaży licytacyjnej, tudzież przejęcia za Wierzytelność i następnie sprzedaży na wolnym rynku).

Zysk Inwestora jest w tym przypadku bardzo znaczny – rzędu nawet do 60-100% w skali roku, natomiast w przypadku wyboru pasywnej formy Inwestycji – wszystkie działania operacyjne (teren) oraz całą skomplikowaną i niewdzięczną procedurę administracyjną, bierzemy na siebie. Oczywiście, ewentualny czynny udział Inwestora – jest zawsze mile widziany.

Zajmujemy się Wierzytelnościami Hipotecznymi :
• wyłącznie z prawomocnym i nieprzedawnionym TW (tytułem wykonawczym)
• zabezpieczonymi na hipotekach niemal wszystkich rodzajów nieruchomości
– za wyjątkiem mieszkań i gospodarstw rolnych.

Podobnie jak w przypadku Nieruchomości „Sale Off” – tu również wszystkie środki Inwestora pozostają przez cały czas zabezpieczone wpisem do KW.

*

Inwestowanie w Nieruchomości – zależnie od indywidualnych preferencji oraz decyzji Inwestora – realizujemy zawsze w jednym z trzech modeli :

PASYWNYM (wówczas, z upoważnienia Inwestora, zajmujemy się na jego rzecz całą procedurą „od A do Z” – od zakupu udziału w Gotowcu Inwestycyjnym lub zakupu Nieruchomości SALE OFF tudzież Wierzytelności Hipotecznej, poprzez ich realizację, optymalne przygotowanie do sprzedaży i wyeksponowanie docelowym Nabywcom, aż po finalizację i wyjście z Inwestycji) ;

POŚREDNIM (wówczas uzgadniamy z Inwestorem szczegółowy podział obowiązków przy realizacji całej procedury) ;

AKTYWNYM (wówczas, od razu po zakupie, nasza rola dobiega końca, ponieważ to Inwestor samodzielnie zarządza swoją Inwestycją).

*

Na indywidualne życzenie Inwestora (w przypadku gdy chce on zachować pełną anonimowość, ponieważ z różnych względów aktualnie nie może lub po prostu nie chce być ujawniony w KW) – opcjonalnie, zakup Nieruchomości lub Wierzytelności może być dokonany na naszą Firmę. Posiadamy w tym zakresie gotową – wdrożoną i wielokrotnie już sprawdzoną w praktyce – procedurę zwrotnego zabezpieczenia środków Inwestora. Jest to usługa dodatkowo płatna.

*

Inwestorem może być zarówno osoba fizyczna (prywatna), jak i osoba prawna (spółka, fundacja…). Akceptujemy kapitał pochodzący z Polski oraz dowolnej lokalizacji na świecie – za wyjątkiem przelewów z Rosji, Białorusi oraz wszystkich krajów i terytoriów stosujących tzw. szkodliwą konkurencję podatkową (wg aktualnych wykazów Rady Unii Europejskiej oraz Ministra Finansów RP). Są one niezwłocznie odsyłane zwrotnym przelewem na konto z którego nadeszły.

Bieżąca współpraca techniczna nie jest natomiast jakkolwiek ograniczona miejscem aktualnego, fizycznego przebywania Inwestora, ponieważ może w całości przebiegać on-line.

*

Nasze standardowe wynagrodzenie za kompleksową obsługę każdej Inwestycji Pasywnej (Gotowy Projekt Inwestycyjny, Nieruchomość SALE OFF lub Wierzytelność Hipoteczna) proponujemy na poziomie 30% zysku zrealizowanego przez Inwestora. Biorąc pod uwagę bardzo wysoką rentowność inwestycji oraz czasochłonnośc obsługi – uważamy, że jest to rozsądna, partnerska propozycja. Tym niemniej, w przypadku stałej współpracy, przy kolejnych Inwestycjach – wynagrodzenie jest negocjowalne.

Co ważne – nasze wynagrodzenie jest płatne dopiero na koniec – przy rozliczeniu Inwestycji (nigdy nie pobieramy jakichkolwiek opłat lub zaliczek „a konto wynagrodzenia” z góry, ani w trakcie trwania Inwestycji).

Z nami – inwestowanie w Nieruchomości lub Wierzytelności Hipoteczne – jest w 100% bezpieczne i nie absorbujące czasowo.


Zapraszamy do współpracy.

NEWSLETTER - nie przeocz nowych ofert