Jeżeli jesteś Właścicielem atrakcyjnej Nieruchomości Inwestycyjnej (grunt, kamienica, hotel, biurowiec, galeria handlowa, park logistyczny, baza paliw, fabryka, zakład, inny obiekt komercyjny) lub Przedsiębiorstwa, które chcesz sprawnie sprzedać (a nie usiłować sprzedawać przez lata) – zapraszamy do współpracy.

Co do zasady, zajmujemy się Nieruchomościami Inwestycyjnymi o wartości rynkowej od 1 mln €. Niekiedy robimy też wyjątki dla nieruchomości tańszych, lecz atrakcyjnych inwestycyjnie. Przyjmujemy do sprzedaży wybrane nieruchomości, zweryfikowane pod kątem inwestycyjnym. Pozwala nam to poświęcić nieruchomościom oraz obu Stronom transakcji optymalną ilość czasu, czego próżno szukać w „agencjach” i co przekłada się na naszą wyjątkowo wysoką skuteczność. Prawie 80% przyjętych do sprzedaży nieruchomości – sprzedajemy w terminie do 60 dni, natomiast resztę – w czasie nie przekraczającym z reguły 90 dni.

Nieruchomości Inwestycyjne które przyjmujemy do sprzedaży, nie są przez nas oferowane publicznie „wszędzie i wszystkim” – jak ma to zawsze miejsce w przypadku agencji nieruchomości – (co niestety przynosi skutek odwrotny od zamierzonego), lecz wyłącznie jako oferty ekskluzywne, w modelu OFF MARKET. Ich ogólne charakterystyki widoczne są tylko na naszej stronie brokerskiej (i nigdzie indziej w sieci), zaś szczegółowe profesjonalne prezentacje – przesyłane są, po podpisaniu Umowy Brokerskiej z klauzulą NDA, wyłącznie wybranym, starannie wyselekcjonowanym Inwestorom prywatnym oraz podmiotom gospodarczym (funduszom, holdingom, trustom inwestycyjnym, etc.) z terenu całej Europy.

Efektem takiej właśnie strategii sprzedaży, kompleksowego opracowania każdej nieruchomości oraz zbudowanego przez lata zaufania i znakomitej renomy jaką cieszymy się w środowiskach Inwestorów – jest wyjątkowo wysoka skuteczność sprzedaży.

Co warto podkreślić – jeżeli nieruchomość nie była wcześniej oferowana w mediach lub agencjach – usługa nasza jest całkowicie bezpłatna (nasze pełne wynagrodzenie pokrywa Kupujący) – niezależnie od wszelkich kosztów poniesionych przez nas w celu sprzedaży danej nieruchomości.

Natomiast dla nieruchomości, które były już wcześniej oferowane w sieci przez Właściciela i/lub agencje, nasze wynagrodzenie zamyka się w kwocie 2% od finalnej ceny sprzedaży nieruchomości. Co ważne – nigdy nie pobieramy jakichkolwiek opłat z góry. Rozliczenie następuje dopiero wówczas gdy Właściciel zawrze ostateczną umowę sprzedaży ze wskazanym przez nas Nabywcą.

Jedynym naszym warunkiem, jest sprzedaż Państwa nieruchomości na poniższych zasadach :

Czas trwania Umowy – 90 dni kalendarzowych, liczonych od dnia następującego po jej zawarciu. Ewentualne przedłużenie terminu jest możliwe, wymaga jednak uzgodnienia i zawarcia aneksu.

Umowa na wyłączność – co oznacza, że w całym okresie trwania Umowy Brokerskiej, przedmiotowa Nieruchomość nie może znajdować się w ofercie jakiejkolwiek agencji nieruchomości, ani być reklamowana w internecie bądź innych mediach publicznych oraz komercyjnych, zarówno przez jej właściciela, jak i osobę lub podmiot inny niż EURO24.BROKER. Oczywiście nie ogranicza to w żadnym stopniu swobody i prawa Właściciela do ewentualnej prywatnej sprzedaży nieruchomości osobom lub firmom znajomym, co jest zapisane w Umowie.

Komplet dokumentów oferowanej nieruchomości. Niezbędny i tak zawsze w każdym przypadku. Ponieważ chyba żaden profesjonalny Inwestor nie podejmie decyzji o jej zakupie bez dokumentów, a już z pewnością żaden notariusz nie sporządzi bez nich aktu notarialnego.


I tyle. Nie wymagamy nic więcej.

Zapraszamy do współpracy.

SZYBKIE ZGŁOSZENIE NIERUCHOMOŚCI

NEWSLETTER - nie przeocz nowych ofert