KUPUJEMY GRUNTY POD PV • Powierzchnia od 50 ha, cała Polska • Pula zakupowa – grunty na 6500 MW Farm Fotowoltaicznych • Limited oferta ograniczona czasowo !

Jedyna na rynku,  realna możliwość SPRZEDAŻY, nie dzierżawy gruntów pod PV (fotowoltaikę). Poznaj szczegóły !

Opis

Obsługiwany przez nas duży Inwestor KUPUJE (nie dzierżawi !) grunty pod fotowoltaikę w całej Polsce.
Pula zakupowa w aktualnym zleceniu brokerskim – to grunty na 6500 MW (6,5 GW).
Limitowana oferta ważna do wyczerpania puli ! (pozostało 55%).
Na dzień dzisiejszy – jest to jedyna na rynku, realna możliwość SPRZEDAŻY (a nie wydzierżawienia) takich gruntów.
Aktualni gracze rynkowi chcą bowiem grunty wyłącznie dzierżawić lub wchodzić w joint venture  – nawet jeżeli na początku rozmów deklarują marketingowo zainteresowanie zakupem.

 

Każdy grunt dla naszego Inwestora – musi spełniać łącznie następujące KRYTERIA :
 • „pod panele” (ekspozycja południowa, nie zacieniony, stabilny, nie podmokły, IV-VI klasa bonitacyjna)
 • możliwie jak najbliżej czynnej linii energetycznej
 • aktualny MPZP na Fotowoltaikę (opcjonalnie – Studium, WZ lub możliwość potwierdzenia w Gminie)
 • powierzchnia od 100 ha wzwyż (górnej granicy brak)
 • odległość GPZ – nie dalej niż 15 km.
Dopuszczalne odstępstwa od w/w Kryteriów :
 • odległość GPZ do 20 km – wyłącznie przy areałach o powierzchni od circa 300 ha wzwyż
 • powierzchnia poniżej 100 ha (minimum to 50 ha) – tylko jeżeli GPZ nie dalej niż 10 km.
Inwestor nie jest zainteresowany zakupem :
 • gruntów nie spełniających powyższych Kryteriów
 • projektów RTB (Ready-To-Build)
 • gotowych farm PV oraz wiatrowych.
PROCEDURA ZAKUPU GRUNTU :
 1.  Zgłoszenie gruntu.
 2.  Weryfikacja i udzielenie przez nas wstępnej odpowiedzi – do 3 dni roboczych.
 3.  Decyzja zakupowa Inwestora – do 7 dni roboczych.
Jeżeli decyzja Inwestora jest pozytywna – finalizacja zakupu następuje w ciągu 14-30 dni roboczych od uzgodnienia ceny transakcyjnej. (W zdecydowanej większości przypadków, jesteśmy bowiem w stanie znacząco przyspieszyć żmudną i czasochłonną procedurę KOWR, natomiast w niektórych przypadkach – w ogóle uzyskać zwolnienie z niej).

 

INFORMACJE I DOKUMENTY niezbędne przy zgłoszeniu gruntu :
 1. Zawsze – precyzyjna lokalizacja, numery ewidencyjne działek oraz numery Ksiąg Wieczystych wraz z oczekiwaną ceną za hektar.
 2. W miarę możliwości – skany wypisów/ wyrysów, mapek oraz innych posiadanych dokumentów.
 3. Ewentualnie – wszelkie inne, dodatkowe informacje które Właściciel uznaje za istotne.
Zgłoszenia gruntów nie zawierające kompletu informacji wymienionych w punkcie 1 – nie są rozpatrywane i pozostają bez odpowiedzi.
Grunty nie spełniające określonych na wstępie Kryteriów – są odrzucane z automatu.
Grunty z cenami za hektar oderwanymi od rzeczywistości – jak wyżej.

 

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
Zakupy są realizowane do wyczerpania całej zleconej nam puli gruntów na 6500 MW.
Na dzień dzisiejszy – pozostała jeszcze do zakupu pula gruntów na circa [ 3600 MW ].
Niemal każdego dnia, pula ta zmniejsza się w związku z zakupem kolejnych gruntów.
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń wyłącznie przez Właścicieli gruntów (lub ich odpowiednio umocowanych Przedstawicieli).
Przy tym zleceniu brokerskim, nie kooperujemy bowiem z Pośrednikami.