Wielkopolskie • PRYWATNE JEZIORO o powierzchni 20 ha ! • Plus 1 ha gruntu pod Rezydencję • 2km WŁASNEJ LINII BRZEGOWEJ ! – Unikat • Okazyjna cena 19 zł /m2 !!

4 000 000 

Oferta nr 961

Opis

Rarytas rynkowy – oferta dla Konesera.
Z uwagi na okazyjną cenę oscylującą na poziomie 30% realnej wartości rynkowej – zakup idealny też jako lokata / inwestycja pasywna.
Ceny tego typu nieruchomości, są bowiem kilkukrotnie wyższe, a podaż niemal zerowa.
Przykładowo – drugie Prywatne Jezioro jakie jest aktualnie dostępne do zakupu w Polsce – niemal dwukrotnie mniejsze i położone w bardzo niekorzystnym otoczeniu (m.in. zabudowania gospodarcze dochodzące do brzegu, stary cmentarz, etc.) – sprzedawane jest w cenie powyżej 60 zł /m2 (co i tak nie jest ceną wysoką, z uwagi na wady lokalizacyjne i geodezyjne) :
https://www.otodom.pl/pl/oferta/piekne-ciche-prywatne-jezioro-okuniewo-gminy-giby-ID3MJRG
Ponadto – zauważyć też należy, że granica geodezyjna działki ewidencyjnej nr 36 (będącej przedmiotem oferty sprzedaży) – przylega na całym obwodzie jeziora, ściśle do jego brzegu – co  czyni ten zakup całkowicie bezcelowym od strony inwestycyjnej (brak możliwości realizacji jakiejkolwiek, nawet symbolicznej zabudowy) :
https://geoportal360.pl/map/#l:54.02498,23.30944,17;p:MjAwOTAyXzIuMDAxNy4zNg==

 

Przechodząc do opisu naszej oferty :

♦  Naturalne i przepięknie położone  PRYWATNE JEZIORO o powierzchni zwierciadła wody prawie 20 hektarów
♦  Prawie 2 kilometry własnej, faktycznie prywatnej linii brzegowej, bez jakichkolwiek uciążliwości !
♦  Plus 1 ha gruntu wśród starodrzewia przy jeziorze – z przeznaczeniem pod jedną Rezydencję lub wiele domków „wakacyjnych”.

 

Lokalizacja i okolica  :
 • Malownicze Pojezierze w woj. wielkopolskim, w trójkącie Gniezno-Bydgoszcz-Piła.
 • W kompleksie 8 sąsiadujących ze sobą Jezior ! (nasze jezioro tylko z nimi sąsiaduje, lecz nie jest połączone w sposób naturalny – dzięki czemu jest własnością prywatną i może być przedmiotem sprzedaży).
 • W najbliższej okolicy – m.in. całoroczne domki i przystań (przy sąsiednim, dużym jeziorze) oraz sklepy spożywcze.
 • Parę minut dalej (przy kolejnym, największym jeziorze) – Plaża oraz cieszący się bardzo dobrymi opiniami ośrodek dla Surferów.
 • Miejsce spokojne, ale idealnie skomunikowane (blisko Drogi Wojewódzkiej, po czym dojazd do końca drogą asfaltową).
Odnośnie samego Jeziora :
 • Bezodpływowe – o pięknym, regularnym kształcie, z niedużym cypelkiem wchodzącym w taflę.
 • Zarybione – oprócz płoci, także karaś złoty i srebrny, karp, węgorz, lin, szczupak.  Podobno zdarza się i sandacz.
 • Odrębne – stanowiące wydzieloną geodezyjnie działkę – której granice w jakimkolwiek miejscu nie przylegają do brzegu Jeziora (średnia szerokość pasa terenu od brzegu do granicy działki – to przeważnie 30-40 metrów, w niektórych miejscach dochodzi nawet do 70 metrów !).
W przypadku podjęcia decyzji o przeznaczeniu dodatkowego terenu 1 ha, nie pod domki „wakacyjne” lecz pod jedną dużą Rezydencję – kształt terenu i lokalizacja starodrzewiu, pozwalają na wydzielenie lądowiska dla helikoptera, bez konieczności wycinki drzew.
Cały 21-hektarowy teren zawierający Jezioro – można zgodnie z prawem ogrodzić.

 

Ekstremalnie rzadko dostępny typ nieruchomości.
Pomijając już nawet fakt, że tzw. współczynnik jeziorności (czyli stosunek powierzchni jezior do ogólnej powierzchni kraju) jest w Polsce wyjątkowo niski – wynosi zaledwie 0,9% (zaś w Europie przekracza on 2%)  – jezioro bezodpływowe to jedyna dopuszczalna prawem możliwość posiadania WŁASNEGO PRYWATNEGO Jeziora  z faktycznie WŁASNĄ PRYWATNĄ Linią Brzegową !
Ponieważ tylko i wyłącznie taki rodzaj Jeziora może być własnością prywatną oraz przedmiotem transakcji sprzedaży.
Jezioro bezodpływowe (które musi być oznaczone w Rejestrze Gruntów symbolem „Ws” – Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi)  wraz z jego linią brzegową oraz całym, geodezyjnie przyległym do niej terenem – można zgodnie z prawem ogrodzić, ponieważ zgodnie z art. 12 ust. 1 Prawa Wodnego – Wody stojące oraz wody w rowach znajdujące się w granicach nieruchomości gruntowej, stanowią własność właściciela tej nieruchomości.”.  Zatem w przypadku jeziora bezodpływowego, przedmiotem własności jest grunt na którym znajduje sie jezioro – a nie samo jezioro.  I dlatego jest ono z mocy prawa traktowane jak standardowa działka gruntu – którą można ogrodzić (oczywiście posiadając do niej tytuł własności).  Przy czym ogrodzenie do wysokości 2,20 m – nie wymaga zgłoszenia prac budowlanych ani uzyskania pozwolenia.

Nie można tego natomiast zrobić w przypadku jezior przepływowych (których jest miażdżąca większość) oraz rzek – należą one bowiem do Skarbu Państwa, który z mocy ustawy jest właścicielem wszystkich wód płynących.

W ich przypadku nie ma też prawnej możliwości zakupu akwenu wodnego (np. jeziora).

Ponadto – co ważne (a o czym często „zapominają” sprzedający działki) – wówczas nie istnieje też pojęcie „własnej linii brzegowej” (pomimo własności gruntu dochodzącego do wody). Wynika to wprost z zapisów powołanego już wcześniej Prawa Wodnego, regulującego zasady korzystania z publicznych śródlądowych wód powierzchniowych. Zgodnie z nim – częścią takiego jeziora lub rzeki, jest również pas nabrzeżny o szerokości 1,5 metra od linii brzegowej. Co za tym idzie – granica działki przylegającej do linii brzegowej, musi kończyć się właśnie w tej odległości,  zaś pas 1,5 metra od brzegu – nie może być ogrodzony na stałe.

Dlatego właśnie, właściciel działki z dostępem do linii brzegowej jeziora przepływowego, należącego do Skarbu Państwa, nie może odmówić dostępu do wody innym osobom. Oczywiście nie mogą oni tam biwakować, palić ognisk, uprawiać sportu lub urządzić pikniku, lecz w myśl ustawy mogą np. swobodnie …”spacerować wzdłuż jeziora”. Przy czym, przedmiotowa ustawa nie reguluje jakkolwiek częstotliwości oraz długości tych spacerów, tudzież godzin w których mogą się one odbywać…

Prowadzi to wprost do kuriozalnej sytuacji, w której właściciel ekskluzywnej „działki z linią brzegową jeziora” jest zmuszony tolerować obce osoby przebywające na niej. Zgodnie bowiem z art. 232 Prawa Wodnego, nie możne on postawić ogrodzenia w odległości mniejszej niż 1,5 metra od linii brzegu jeziora – czyli dochodzącego do samej linii brzegowej jeziora.

Jeżeli natomiast jezioro jest zbiornikiem zamkniętym (symbol „Ws”  w Rejestrze Gruntów) – czyli nie wypływa z niego rzeka ani nie ma ono naturalnego połączenia z innym akwenem wodnym – to wówczas właściciel może je ogrodzić (o ile oczywiście tzw. szczególne przepisy miejscowe nie wprowadzają w tym zakresie ograniczeń i zakazów).
Zgodnie bowiem z art. 214 ustawy Prawo Wodne – „Śródlądowe wody stojące, woda w rowie oraz woda w stawie, który nie jest napełniany w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi, znajdujące się w granicach nieruchomości gruntowej, stanowią własność właściciela tej nieruchomości.”
I tylko w takim przypadku dysponujemy faktyczną – WŁASNĄ PRYWATNĄ – Linią Brzegową Jeziora  (oraz oczywiście Jeziorem).

 

_______________

Unikalna oferta z pierwszej ręki.  Sprzedaż z nagłych przyczyn losowych.
Okazyjna cena  4 mln zł  (= 19 zł /m2 !),  NIE DOCHODZI JUŻ VAT !
Być może jeszcze do symbolicznej negocjacji.
Stała prowizja brokerska – 1 zł /m2 – niezależna od finalnie wynegocjowanej ceny zakupu.
Do zakupu NIE JEST wymagane uzyskanie zgody formalnej z KOWR oraz „papiery rolnika” !
Nie obowiązuje również zakaz dalszej odsprzedaży w czasie krótszym niż 5 lat !

 

  _______________

  Przed podpisaniem Umowy Brokerskiej, nie udzielamy jakichkolwiek informacji innych, niż znajdujące się w powyższym opisie. Uprzejmie prosimy o przeanalizowanie Zasad Współpracy.

  RNI 961 Kategorie: ,