A4 – WROCŁAW 15 minut – Atrakcyjny Teren Inwestycyjny 45 ha – Szeroki MPZP – Pod LOGISTYKĘ, PRZEMYSŁ, HANDEL, USŁUGI, etc. – Extra lokalizacja przy zjeździe z A4

85 000 000 

RNI – oferta nr 867

Opis

Bardzo atrakcyjny teren – kompleks inwestycyjny o powierzchni 45 hektarów w jednym kawałku, w całości znajdujący się pod MPZP, przeznaczony pod Logistykę i Lekki Przemysł, zlokalizowany 15 minut od granic Wrocławia (od węzła/zjazdu Bielany Wrocławskie) jadąc w kierunku południowo-wschodnim, idealnie położony niemal przy samym przy zjeździe z Autostrady A4 i drodze wojewódzkiej.
Wyjątkowo szeroki i korzystny zapis MPZP„tereny aktywności gospodarczej”tj. zabudowa służąca prowadzeniu działalności gospodarczej wraz z towarzyszącymi obiektami usługowymi, administracyjnymi, biurowymi i socjalnymi z zakresu :
 • produkcji, przetwórstwa lub montażu
 • logistyki (hale magazynowe, park logistyczny, etc.)
 • magazynowania i składowania (w tym bazy, place składowe, hurtownie, etc.)
 • handlu hurtowego lub detalicznego (w tym sprzedaży paliw)
 • produkcji rolnej i obsługi rolnictwa
 • rzemiosła produkcyjnego i usługowego.
MPZP dopuszcza ponadto :
 • lokalizację obiektów do 45 m wysokości (!)
 • przy maksymalnej powierzchni zabudowy do 80%
 • oraz minimalnej PBC (powierzchni biologicznie czynnej) 10%.
Komplet uzgodnień z dostawcami wszystkich mediów oraz zarządcą dróg (DSDiK).
Komplet badań geologicznych dla potrzeb posadowienia hal przemysłowych.
Teren jest :
 • płaski
 • niezadrzewiony / niezakrzewiony
 • nie znajdujący się w obszarze rewitalizacji
 • nie znajdujący się w obszarze chronionym w zakresie ekologii (w tym Natura 2000).
Areał o znakomitej lokalizacji i skomunikowaniu – idealny pod np. duży Park Logistyczny połączony z częścią przemysłową.
Z uwagi na bardzo szeroki zapis MPZP – możliwość niemal dowolnego zaprojektowania infrastruktury.
Władze Gminy – mając na uwadze wpływy podatkowe – są wyjątkowo przychylne tej prestiżowej inwestycji i gotowe do szybkiego podjęcia współpracy w bardzo szerokim zakresie.
*
Znakomita oferta (niecałe 190,-/m2) z pierwszej ręki, do szybkiej sprzedaży !

_______________

Cena 85 mln zł netto (+ vat23%, w całości do odliczenia), już raczej bez możliwości negocjacji.

   • Możliwość bezzwrotnego sfinansowania części Inwestycji ! – Dotacje Unijne – unikalne warunki. > Sprawdź ofertę.
   • Możliwość profesjonalnego zastępstwa inwestorskiego w pełnym zakresie. > Sprawdź ofertę.

   _______________

   Przed podpisaniem Umowy Brokerskiej, nie udzielamy jakichkolwiek informacji innych, niż znajdujące się w powyższym opisie. Uprzejmie prosimy o przeanalizowanie Zasad Współpracy.

   RNI 867 Kategoria: