POZNAŃ • Unikalny Teren 170 ha – Grunt rolny do przekształcenia pod MIASTO-OGRÓD ca 0,5 mln m2 PUM • Zysk z przekształcenia 250 mln zł / Zysk deweloperski ok. 1,5 MLD zł !

195 000 000 

Oferta nr 1026

Opis

Modelowa okazja inwestycyjna dla Funduszu, dużego Dewelopera lub Inwestora Pasywnego (do dalszej odsprzedaży).
Potężny teren o powierzchni 1,7 mln m2  (170 hektarów) w jednym zwartym, kształtnym i logicznym areale, położony w granicach administracyjnych Miasta Poznaniaw przepięknej, unikalnej lokalizacji nad Jeziorem, z dostępem do jego linii brzegowej.
Przygotowana przez jedną z najlepszych PL pracowni architektonicznych – profesjonalna, szczegółowa Koncepcja Urbanistyczna, opierająca się na wykorzystaniu niezwykłych walorów przyrodniczych terenu oraz uwzględniająca pełne ich poszanowanie i ochronę – kompleksowo kreuje nietuzinkową inwestycję klasy ultra premium, jaką jest Miasto-Ogród o powierzchni około 0,5 miliona m2 PUM  składające się z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (wolnostojącej, bliźniaczej oraz szeregowej), wielorodzinnej (bloki), usługowej, oświatowej oraz rekreacyjnej.
Koncepcja Urbanistyczna została określona przez władze Miasta Poznania jako „wzorcowa architektura zielonego miasta przyszłości”.

 

Oferowany grunt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów budowlanych (już zabudowanych – głównie zabudowa jednorodzinna, w tym o charakterze rezydencjonalnym)  i na dzień dzisiejszy ma jeszcze status rolny. 
Obecnie otwarte jest dla całego obszaru Studium, w którego procedowaniu będzie mógł uczestniczyć Inwestor.  Jest to idealny moment na ukształtowanie Studium i przyszłego Planu Zagospodarowania, dokładnie pod potrzeby Inwestycji.
Miasto czeka w tym zakresie na Inwestora Strategicznego, który przedstawi profesjonalny, logiczny i spójny projekt Inwestycji. Rozbudowa sieci mediów miejskich zostanie dokonana przez Miasto m. in. w oparciu o ten właśnie projekt.
Dysponujemy potwierdzoną informacją, że nieduża część gruntów położonych od strony Drogi Ekspresowej – będzie też mogła zostać przeznaczona pod logistykę i nieuciążliwe usługi oraz produkcję.  Ukształtowanie terenu, oddziela bowiem w naturalny i logiczny sposób te właśnie grunty od gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową od strony Jeziora.

 

Formalna zmiana statusu całego terenu, nie dokona się oczywiście w ciagu najbliższych miesięcy, lecz zajmie od roku do nawet 2-3 lat.
Jednakże stopa zwrotu – pasywny zysk na samym tylko przekształceniu terenu, zrekompensuje to wielokrotnie :
 • Grunty pod zabudowę jednorodzinną w tej okolicy, sprzedawane są w średniej cenie 400-500 zł /m2
 • Cena zakupu całości gruntu – 115 zł /m2 – to circa 1/4 tej wartości
 • Po uwzględnieniu nawet 40% „spadu” na tereny zielone i rekreacyjne oraz drogi wewnętrzne – pasywny zysk Inwestora  na samym tylko przekształceniu terenu – oscylować będzie na poziomie minimum 250 mln zł  (1,7 mln m2 x 450 zł = 765 mln zł – 40% spadu = 459 mln zł – 195 mln zł koszt zakupu  = 264 mln zł zysku)  – co daje ROI na poziomie 150%.
Natomiast zysk z inwestycji deweloperskiej – na chwilę obecną jest dość trudny do obliczenia.
Szacunkowo można przyjąć, że budując 0,5 mln m2 PUM i realizując zysk na poziomie 3 tys. zł /m2 PUM  – będzie to ok. 1,5 miliarda zł.

 

Niezależnie więc od przyjętego wariantu poprowadzenia i finalizacji Inwestycji – jest to petarda inwestycyjna.
Oferta idealna dla Inwestora pasywnego lub Funduszu Inwestycyjnego..
Po przekształceniu i podziale terenu – podejmujemy się jego szybkiej sprzedaży w cenie netto nie niższej niż 450 zł /m2.

_______________

Unikalna oferta z pierwszej ręki.
Znakomita cena 195 mln zł (nie dochodzi już VAT).
Dla zdecydowanego Nabywcy – niewykluczona możliwość negocjacji w symbolicznym zakresie.

 

   • Możliwość bezzwrotnego sfinansowania części Inwestycji ! – Dotacje Unijne – unikalne warunki. > Sprawdź ofertę.
   • Możliwość profesjonalnego zastępstwa inwestorskiego w pełnym zakresie. > Sprawdź ofertę.

   _______________

   Przed podpisaniem Umowy Brokerskiej, nie udzielamy jakichkolwiek informacji innych, niż znajdujące się w powyższym opisie. Uprzejmie prosimy o przeanalizowanie Zasad Współpracy.

   RNI 1026 Kategorie: ,
   Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,