Dolny Śląsk – Legnica A4/S3 – GSP – Wyrobisko POD ODPADY • DECYZJA R5+R13 na 270 tys. ton • Następnie pod Fotowoltaikę 8 MW • Olbrzymi potencjał zysku !

6 000 000 

RNI – oferta nr 969

Opis

Kombajn inwestycyjny „Odpady + Fotowoltaika”.
GSP (Grunt Specjalnego Przenaczenia) o powierzchni ponad 6 ha  i bardzo wysokiej dochodowości.
Zlokalizowane w woj. dolnośląskim, w Legnicy, działające wyrobisko z wydaną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego prawomocną Decyzją R5 + R13 (Recykling lub Odzysk + Magazynowanie odpadów)  wraz z decyzją o rekultywacji.
Można przyjąć jeszcze minimum 270 000 ton odpadów.
Szeroki wachlarz ponad 30 kodów odpadów, bez niebezpiecznych.
 • Cały teren jest ogrodzony i dozorowany
 • Idealne skomunikowanie z Autostradą A4 oraz Drogą Ekspresową S3.
 • Dojazd do nieruchomości – drogą własną, specjalnie wybudowaną i utwardzoną dla transportu ciężarowego.
Po zakończeniu działalności odpadowej (wypełnieniu wyrobiska) – teren idealny pod budowę Farmy PV o mocy ok. 8 MW :
 • w granicy działki przebiega linia energetyczna
 • do najbliższego, nowoczesnego GPZ jest niecałe 2 km
 • wyprodukowany prąd będzie można też odsprzedawać drożej do sąsiadujących dużych firm zlokalizowanych w LSSE.

 

SZACUNKOWY ZYSK Z PRZEDSIĘWZIĘCIA :
 • Przyjęcie odpadów :  270 tys. ton  x  50 PLN* =  13,5 mln PLN – koszty 3,5 mln PLN  =  zysk 10 mln PLN
 • Fotowoltaika – sprzedaż energii :  8 MW  x 350 tys. PLN (średnia cena na dziś) = 2,8 mln PLN rocznie.  Wg bardzo ostrożnych szacunków, po 2025 r. (czyli wtedy, gdy zostanie uruchomiona Farma), cena 1 MW energii będzie wynosić minimum 600 tys. PLN.  Wówczas otrzymamy przychód :  8 MW  x 600 tys. PLN = 4,8 mln PLN rocznie
 • Przyjmując czas eksploatacji Farmy 25 lat – otrzymamy całkowity przychód 120 mln PLN
 • Realny koszt budowy Farmy PV o mocy 8 MW – max 20 mln PLN
 • =  Zysk z całego przedsięwzięcia  :  na poziomie minimum 110 mln PLN.

*/  Przyjęta średnia cena 50 PLN/t jest wartością absolutnie minimalną. Wyrobisko posiada bowiem szeroki wachlarz kodów odpadów, których opłaty za przyjęcie w roku 2023 zawierają się w przedziale od prawie 100 do niemal 500 PLN / t (zależnie od konkretnego kodu odpadu oraz polityki cenowej właściciela każdego obiektu).  Do tego należy pamiętać, że – zgodnie z obowiązujacym Lex Eco w tym zakresie – opłaty te będą rosły drastycznie jeszcze przez kilka najbliższych lat !

_______________
Okazja inwestycyjna – typ gruntu dostępny niezwykle rzadko !
Czas potrzebny na biurokrację, uzgodnienia środowiskowe oraz przygotowanie kompletnej dokumentacji, niezbędnej do uzyskania Decyzji Marszałkowskiej na tego typu przedsięwzięcie – to bowiem od kilku m-cy do nawet ponad roku !
Warto podkreślić, że pojawiające się niekiedy na rynku oferty tego typu gruntów pod odpady (w cenach od paru do kilkunastu mln PLN) – wbrew wstępnym opisom, dotyczą zawsze samych tylko gruntów – bez uzyskanych Decyzji.  Lub z Decyzjami już skonsumowanymi (wykorzystane 90-95% wolumenu możliwego do przyjęcia).
W odróżnieniu od naszego gruntu – nie mają też one lokalizacji pozwalających wykorzystać je później pod Fotowoltaikę.

_______________

Ciekawa oferta z pierwszej ręki.
Korzystna cena 6 mln zł netto (+ vat23%, w całości do odliczenia).
Być może jeszcze z możliwością minimalnej negocjacji.

   • Możliwość bezzwrotnego sfinansowania większości Inwestycji ! – Dotacje Unijne – unikalne warunki. > Sprawdź ofertę.
   • Możliwość profesjonalnego zastępstwa inwestorskiego w pełnym zakresie. > Sprawdź ofertę.

   _______________

   Przed podpisaniem Umowy Brokerskiej, nie udzielamy jakichkolwiek informacji innych, niż znajdujące się w powyższym opisie. Uprzejmie prosimy o przeanalizowanie Zasad Współpracy.

   RNI 969 Kategoria: